Salta
  Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits
  Donem veu als amfitrions i els convidem a participar en el futur d'Airbnb

  Donem veu als amfitrions i els convidem a participar en el futur d'Airbnb

  Presentem la Junta d'amfitrions assessors i la Dotació per a amfitrions a Airbnb.
  Escrit per Airbnb el dia 30 d’oct. de 2020
  Lectura de 7 minuts
  S'ha actualitzat el dia 30 d’oct. de 2020

  Tot i que Airbnb s'està preparant per sortir a borsa, volem que la col·laboració amb els amfitrions segueixi sent la nostra pedra angular. Després d'haver treballat amb amfitrions de tot el món, presentem un programa formal perquè els amfitrions puguin participar en les nostres decisions i tinguin l'oportunitat de gaudir d'una part del nostre èxit.

  El programa es compon de dues parts igualment importants:
  • La Junta d'amfitrions assessors: es tracta d'un grup d'amfitrions diversos que es reuneixen de manera periòdica amb alts càrrecs d'Airbnb com a representants de la comunitat d'amfitrions a Airbnb per tal de fer-nos arribar les seves idees i propostes.
  • La Dotació per a amfitrions a Airbnb: un fons per ajudar la nostra comunitat d'amfitrions ara i en el futur que esperem que arrenqui amb un finançament de 9,2 milions d'accions d'Airbnb.

  Deixar que els amfitrions tinguin un paper més actiu en la presa de decisions implica, doncs, una inversió en programes i iniciatives que donin suport a la comunitat i augmentar els esforços per garantir que ens arriben els vostres comentaris abans d'emprendre cap acció.

  Segur que ara mateix tens molts dubtes, així que hem recopilat algunes respostes que et poden ser útils.

  Quina és la funció de la Junta d'amfitrions assessors? Quina influència tindrà sobre les decisions que prengui Airbnb?
  La Junta d'amfitrions assessors serà el canal de comunicació entre la comunitat i l'equip directiu d'Airbnb. Està previst que els membres de la Junta d'amfitrions assessors es reuneixin amb Airbnb un cop al mes i que celebrin anualment un fòrum oficial de la Junta
  amb alts càrrecs d'Airbnb per presentar les propostes de la comunitat d'amfitrions. També explicaran les novetats sobre els nostres progressos periòdicament a tota la comunitat.

  Una de les seves funcions principals és informar sobre com s'inverteix la Dotació per a amfitrions a Airbnb un cop el finançament estigui disponible. Això podria incloure, per exemple, canvis en les polítiques, programes de subvencions i nous conceptes de productes. Abans, però, la Junta d'amfitrions assessors podrà intervenir en el full de ruta i en la planificació a llarg termini d'Airbnb.

  Qui formarà la Junta d'amfitrions assessors i com se'n seleccionaran els membres?

  De cara al 2021, la Junta d'amfitrions assessors estarà formada per uns 10 o 15 membres del nostre Programa d'amfitrions líders, que inclou amfitrions que són actius al Centre de la comunitat. S'ha procurat que hi hagi una representació diversa que inclogui diferents regions, races, gèneres, orígens socioeconòmics i tipus d'amfitrions.

  El seu primer mandat tindrà una durada d'un any, durant el qual s'encarregaran de decidir els criteris i el procés de selecció dels futurs membres de la Junta d'amfitrions assessors. A finals d'any us els presentarem.

  Com em representarà la Junta d'amfitrions assessors davant dels dirigents d'Airbnb?
  La funció de la Junta d'amfitrions assessors és fer que se senti la veu dels amfitrions en la presa de decisions.

  • Seran un enllaç formal entre els amfitrions i els dirigents d'Airbnb i participaran tant en reunions mensuals amb Airbnb com en un fòrum anual oficial de la Junta per presentar les idees dels amfitrions.
  • Explicaran les decisions i les novetats relacionades amb les seves reunions a la comunitat d'amfitrions de forma periòdica.
  • Pel que fa al grup inicial, també decidiran el procés de selecció dels futurs membres de la Junta d'amfitrions assessors i desenvoluparan un procés formal per recollir les idees de la comunitat d'amfitrions.
  La Junta d'amfitrions assessors es basa en les sessions de comentaris i els tallers que hem anat organitzant per recollir les vostres aportacions i garantir que se senti la vostra veu. Amb aquesta idea en ment, volem que els membres de la Junta d'amfitrions assessors participi en la definició dels punts clau del programa. Començarem a reunir-nos amb els membres de la primera Junta d'amfitrions assessors a finals d'any, ja que volem tenir en compte les seves idees des de bon principi.

  Com puc enviar una idea? Com puc saber si es té en compte?
  Treballarem amb la primera Junta d'amfitrions assessors per desenvolupar un procés formal a través del qual els amfitrions puguin comunicar les seves idees i propostes que després presentarem als dirigents d'Airbnb en els fòrums oficials de la Junta. Tenim previst donar més informació sobre tot plegat quan presentem els membres de la Junta d'amfitrions assessors.

  Què és una dotació?
  Una dotació és una entitat financera utilitzada per mantenir uns fons, en aquest cas accions, destinats a causes o programes especificats per una organització. En molts casos, estan associats a organitzacions sense ànim de lucre o a universitats.

  Permeten un suport a llarg termini mantenint un «capital» (en aquest cas, un objectiu de 1000 milions de dòlars) i fent inversions d'interès o fomentant el creixement sobre el capital, quan estigui disponible.

  Per exemple: una universitat pot tenir una dotació de 100 milions de dòlars, que augmenta un 5 % anual pels interessos. Això proporciona a la universitat 5 milions de dòlars anuals per invertir en beques, per exemple, sense haver d'esgotar els fons.

  Què és la Dotació per a amfitrions a Airbnb?
  Si Airbnb triomfa, els amfitrions haurien de gaudir d'una part d'aquest èxit. La Dotació per a amfitrions és un fons creat per Airbnb que esperem que es financi inicialment amb 9,2 milions d'accions d'Airbnb. Quan arribi als 1000 milions de dòlars, pensem començar a utilitzar els imports que superin aquesta xifra per finançar programes i propostes que ajudin els amfitrions a Airbnb.

  Mentre dissenyàvem el programa, els amfitrions ens van fer veure un factor molt important: havia de ser flexible. Per això, d'una banda, demanarem més idees i comentaris a la comunitat d'amfitrions per decidir com es pot fer servir la dotació i, de l'altra, els programes que financem cada any aniran canviant en funció de les peticions que rebem.

  Com es repartirà la dotació?
  La dotació s'ha creat per beneficiar els amfitrions. El repartiment dels fons de cada any es decidirà en funció dels comentaris dels amfitrions i de la Junta d'amfitrions assessors. Per exemple, podria destinar-se a un grup reduït d'amfitrions que necessiten ajuda o que han assolit un objectiu concret, o bé com a inversió per a nou producte que beneficiï tothom.

  En els tallers per a amfitrions van sorgir idees per a alguns programes, com ara:

  • Un fons d'emergència per als amfitrions en temps de crisi.
  • Inversions en productes nous que ajudin a incentivar l'activitat dels amfitrions.
  • Un cobrament anual per al grup d'amfitrions que hagi fet avançar més els objectius d'Airbnb.
  • Programes de subvencions per donar suport a l'educació dels amfitrions i de les seves famílies.

  El programa serà flexible i, tenint en compte el que hem après del Fons de compensació per a Superhosts del 2020, els amfitrions podran participar en la decisió de quines inversions es faran a la comunitat cada any que hi hagi un repartiment de fons.

  Com que volem sentir la veu de la Junta d'amfitrions assessors des del principi, ens hi reunirem a finals d'any per consultar-los el nostre plantejament.

  Qui decidirà com es fan servir els diners?
  Volem crear un fons de dotació que beneficiï els amfitrions a llarg termini i que es basi en les idees i els comentaris dels amfitrions. Tot i que Airbnb serà qui prengui les decisions sobre com distribuir els fons, ho farem amb l'assessorament i els comentaris de la comunitat d'amfitrions.

  La Junta d'amfitrions assessors es reunirà amb alts càrrecs d'Aribnb de manera periòdica per presentar-los les seves idees. Aquestes trobades poden ser, per exemple, els fòrums oficials de la Junta, en què podrem veure les propostes de la comunitat d'amfitrions.

  Si l'empresa tria on es destinen els diners, els amfitrions realment poden decidir res sobre la dotació?
  El programa només tindrà èxit si els amfitrions senten que hi tenen coses a dir i que els és d'ajuda. És per aquest motiu que el considerem com la part d'un tot més gran. La nostra intenció és crear un conjunt de programes que donin veu als amfitrions, un procés formal de propostes i un fons significatiu per definir com invertim en la comunitat d'amfitrions al llarg del temps.

  Tot i que Airbnb serà qui prengui les decisions finals pel que fa a les inversions, les propostes que financem vindran de la nostra comunitat d'amfitrions.

  Per què espereu que la dotació arribi als 1000 milions de dòlars per retirar fons?
  La dotació és una inversió a llarg termini per als nostres amfitrions i està pensada perquè existeixi tant de temps com la plataforma d'Airbnb. Volem que pugui ajudar no només els amfitrions actuals, sinó també els futurs amfitrions que s'incorporin a la comunitat d'Airbnb.

  Si deixem que la dotació arribi als 1000 milions de dòlars inicials, tindrem més oportunitats de treure'n profit per a noves propostes i programes en el futur i podrem garantir el finançament de les propostes dels amfitrions durant més temps.

  T'anirem informant periòdicament sobre el valor del fons i, mentre no arribem al llindar dels 1000 milions de dòlars, continuarem recopilant comentaris i propostes de la comunitat i finançant-los, tal com ho fem actualment.

  Què passa si el valor de la dotació disminueix o no arriba mai als 1000 milions de dòlars?
  Esperem que la dotació arribi als 1000 milions de dòlars i que puguem fer-hi aportacions addicionals d'accions amb el temps, fins a un total del 2 % del valor de l'empresa.

  Mentrestant, continuarem invertint en les idees i propostes que ens arribin des de la comunitat d'amfitrions, com ja fem actualment, amb l'ajuda i l'assessorament de la Junta d'amfitrions assessors.

  Què són les subvencions per a la comunitat d'Airbnb i com funcionen?
  Abans que la dotació arribi als 1000 milions de dòlars, tenim previst recaptar 10 milions de dòlars anuals en subvencions, finançades directament per Airbnb, per donar suport a organitzacions sense ànim de lucre o a iniciatives a les comunitats locals dels amfitrions. La Junta d'amfitrions assessors podrà donar-nos el seu punt de vista a l'hora de decidir a qui donem suport, partint dels comentaris dels amfitrions.

  Com s'han desenvolupat aquestes iniciatives?
  Hem desenvolupat aquestes iniciatives gràcies als comentaris dels amfitrions. A través d'una sèrie de tallers i discussions de grup amb amfitrions de tota mena, vam començar a recopilar els seus comentaris al llarg del 2019 i el 2020. L'abast d'aquestes iniciatives es dissenyarà en col·laboració amb els amfitrions, cosa que no només respon a la nostra visió, sinó que és un resultat directe dels nostres tallers amb ells durant el darrer any.

  Airbnb
  30 d’oct. de 2020
  T'ha resultat útil?