Dades de l'empresa

Proveïdor del lloc web:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublín 2, D02 DP23
Irlanda

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell i Andrea Finnegan
NIF-IVA: IE9827384L
Número del registre mercantil: (Oficina de registre de societats irlandeses) IE 511825

Contacte:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.cat/help/contact_us

Part contractant per als serveis de pagament als usuaris amb domicili o lloc d'establiment al Regne Unit, Suïssa i Rússia:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
United Kingdom

Número d'identificació de l'empresa: 09392688
Directors: Quent Rickerby, Bart Rubin i Sam Shrauger

L'empresa Airbnb Payments UK Limited està autoritzada i regulada per la Financial Conduct Authority com a entitat de diners electrònics amb número de referència 900596.

Part contractant per als serveis de pagament als usuaris amb domicili o lloc d'establiment a l'Espai Econòmic Europeu:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxemburg

Número d'identificació de l'empresa: B230618
Directors: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin i Sam Shrauger

L'empresa Airbnb Payments Luxembourg S.A. està autoritzada i regulada per la Comissió de Supervisió del Sector Financer (CSSF) amb número de referència Z21.

Pots accedir a la plataforma de resolució de conflictes en línia de la Comissió Europea aquí: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tingues present que Airbnb no es compromet ni té l'obligació d'utilitzar una entitat alternativa de resolució de litigis per resoldre els conflictes amb els consumidors.

Informació sobre la mitjana mensual de destinataris actius a la Unió Europea:

D'acord amb l'article 24, apartat 2, de la Llei de Serveis Digitals (DSA, per la sigla en anglès), les plataformes en línia estan obligades a publicar «informació sobre la mitjana mensual de destinataris actius a la Unió» abans del 17 de febrer de 2023 i cada sis mesos a partir d'aleshores.

D'acord amb les disposicions de la Llei de Serveis Digitals, incloent-hi el considerant 77, hem calculat que la nostra mitjana mensual de destinataris actius a la Unió Europea durant el període 1 de febrer de 2023 - 31 de juliol de 2023 és de 38.8M.

Continuarem fent un seguiment de qualsevol novetat i publicarem informació sobre la mitjana mensual de destinataris actius del nostre servei a la Unió Europea cada sis mesos d'acord amb l'article 24, apartat 2, de la Llei de Serveis Digitals.