Els amfitrions
són el motor
d'Airbnb

Rebre hostes a l'estudi m'ha canviat la vida, m'ha regalat experiències inoblidables i m'ha permès conèixer gent fantàstica.
Amfitrió de Milà
Allotjar hostes a casa m'ha permès iniciar un negoci i m'ha obert un camí cap a la llibertat econòmica.
Allotja hostes a Atlanta
Amb l'experiència d'elaboració de pasta, mantenim viva la nostra cultura.
Amfitrió de Palombara Sabina
Airbnb m'ha permès crear el meu propi lloc de treball fent el que més m'agrada: tenir cura dels hostes a casa nostra.
Amfitrió de Chiang Mai
Allotjant hostes a la meva tenda beduïna he conegut gent d'arreu del món.
Amfitrió del uadi Rum
M'encanta rebre viatgers a la meva casa sostenible perquè així poden connectar amb la natura i amb les persones que estimen.
Amfitrió de Paraty
Tens preguntes sobre l'activitat d'amfitrió?
Consulta un Superhost.

AirCover

Una protecció completa i de franc per als amfitrions. Només a Airbnb.

Protecció completa.
Gratuïta per als amfitrions.
Només a Airbnb.

Descobreix AirCover

Anima't a
oferir estades a Airbnb

T'esperem amb els braços oberts! T'ajudarem
durant tot el procés.