Política contra la discriminació

El nostre compromís amb la integració i el respecte

Airbnb és, principalment, una comunitat oberta que es dedica a unir persones de tot el món oferint-los experiències compartides i significatives. La nostra comunitat la integren milions de persones de pràcticament tots els països del planeta. És una comunitat increïblement diversa, que uneix persones amb diferents cultures, valors i costums.

La comunitat d’Airbnb està compromesa amb la construcció d’un món on persones de totes les procedències s’hi sentin benvingudes i respectades, independentment de com de lluny de casa seva es trobin. Aquest compromís es basa en dos principis fonamentals que afecten tant els hostes com els amfitrions d’Airbnb: la integració i el respecte. El compromís que tots tenim amb aquests principis permet que tots els membres de la nostra comunitat se sentin benvinguts a la plataforma d’Airbnb, independentment de qui són, d’on venen, quina és la seva religió o a qui estimen. Airbnb reconeix que determinades jurisdiccions permeten o fins i tot exigeixen una distinció entre els individus basant-se en factors com la seva nacionalitat, sexe, estat civil o orientació sexual, i no demana als amfitrions que infringeixin les lleis locals ni que actuïn de manera il·legal. Per aquest motiu, a les jurisdiccions on hi hagi permisos o requisits d’aquesta naturalesa, Airbnb proporcionarà orientació addicional i adaptarà aquesta política de no-discriminació perquè els reflecteixi.

Tot i que no creiem que una sola empresa pugui aconseguir que hi hagi harmonia entre totes les persones, estem convençuts que la comunitat d’Airbnb pot fomentar l’empatia i la comprensió entre cultures, i estem disposats a fer tot el que puguem per eliminar els prejudicis il·legals, la discriminació i la intolerància de la nostra plataforma. Volem promoure una cultura a la nostra comunitat (incloent-hi els hostes i amfitrions, però també els possibles usuaris de la nostra plataforma) que vagi més enllà del mer compliment de les lleis que regulen aquests aspectes. Per aquest motiu, tots nosaltres, treballadors, amfitrions i hostes per igual, ens comprometem a llegir i respectar la política que s’explica a continuació, amb la finalitat d’enfortir la nostra comunitat i d’assegurar-nos que tothom pugui sentir-se benvingut i com a casa allà on vagi.

 • Integració: donem la benvinguda a totes les persones amb una filosofia d’hostalatge sana i una mentalitat oberta. Unir-se a Airbnb, tant com a hoste com per fer d’amfitrió, significa passar a formar part d’una comunitat integradora. Els prejudicis, el racisme i l’odi no tenen cabuda a la nostra plataforma ni a la nostra comunitat. A banda que els amfitrions tenen la obligació de respectar totes les lleis aplicables que prohibeixin la discriminació per motius racials, religiosos, d’origen nacional o d’una altra naturalesa, des d’Airbnb ens comprometem a anar més enllà que el mer compliment dels requisits mínims que estableix la llei.
 • Respecte: respectem els altres durant qualsevol interacció i trobada. Airbnb és conscient de les diferències que existeixen entre les legislacions locals i les normes culturals de diferents llocs de tot el món, i espera que els hostes i els amfitrions respectin les lleis locals i interaccionin sempre amb respecte, encara que es trobin en una situació que no reflecteixi les seves creences o la seva educació. Els membres d’Airbnb aporten a la nostra comunitat una increïble diversitat d’orígens, creences i costums. En unir persones de diferents orígens, Airbnb fomenta la comprensió i el respecte de les característiques que tenen en comú tots els éssers humans, i redueix els prejudicis basats en les idees equivocades, la manca d’informació i els malentesos.

Directrius específiques per als amfitrions dels Estats Units i la Unió Europea

Com a norma general, ens familiaritzarem amb totes les lleis federals, estatals i locals que s’apliquin a l’hostalatge i als serveis d’allotjament públic. Demanem als amfitrions que es posin en contacte amb el servei d’atenció al client d’Airbnb si tenen cap dubte sobre les seves obligacions per complir amb la política de no-discriminació d’Airbnb que es descriu en aquest document. Properament, Airbnb publicarà més directrius relacionades amb la política de no-discriminació per a jurisdiccions situades a fora dels Estats Units. Seguint aquests principis, els membres de la nostra comunitat d’amfitrions dels EUA i la Unió Europea es comprometen a respectar les normes següents a l'hora de fer d'hostes o amfitrio

Raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a allotjar un hoste per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.
  • Modificar les condicions per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.

Sexe

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a llogar el seu espai a un hoste a causa del seu sexe, excepte si l’amfitrió ha de compartir espais comuns amb l’hoste (com ara el bany, la cuina o les zones d’ús comú).
  • Modificar les condicions a causa del sexe de l’hoste, excepte si l’amfitrió ha de compartir espais comuns amb l’hoste.
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular a causa del seu sexe, excepte si l’amfitrió ha de compartir espais comuns amb l’hoste.
 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Oferir l’espai només per als hostes del mateix sexe que l’amfitrió, si l’amfitrió ha de compartir espais comuns amb l’hoste.

Discapacitat

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a allotjar un hoste perquè tingui o els sembli que tingui una discapacitat.
  • Modificar les condicions basant-se en el fet que l’hoste tingui una discapacitat.
  • Decidir unilateralment si un espai satisfà o no les necessitats d’un hoste discapacitat, en comptes de respectar l’opinió de l’hoste mateix.
  • Preguntar a un hoste si té cap discapacitat o per la seva gravetat, així com les mesures que adopta per adaptar-se a la seva discapacitat. No obstant això, si un hoste potencial esmenta la seva discapacitat, l’amfitrió pot, i de fet hauria de fer-ho, parlar amb l’hoste sobre si l’espai anunciat satisfà les seves necessitats.
  • Prohibir o limitat l’ús d’aparells de mobilitat.
  • Apujar la tarifa de lloguer o altres tarifes als hostes amb discapacitats.
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular a causa de la seva discapacitat.
  • Negar-se a comunicar-se amb els hostes utilitzant un mitjà accessible, com ara a través d’un operador de telecomunicacions (amb les persones amb problemes auditius) o per correu electrònic (amb les persones amb problemes de visió que utilitzin lectors de pantalla).
  • Negar-se a proporcionar facilitats raonables, incloent-hi flexibilitat si els hostes amb discapacitat demanen petits canvis a les normes de la casa, com ara portar un animal d’assistència que acompanya l’hoste a causa de la seva discapacitat, o disposar d’una plaça d’aparcament a prop de l’espai. Si un hoste demana una d’aquestes facilitats, l’amfitrió hauria de parlar amb ell per tal d’arribar a un acord i assegurar-se que l’espai satisfaci les necessitats de l’hoste.
 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Proporcionar informació precisa i objectiva sobre l’accessibilitat (o manca d’accessibilitat) de l’espai perquè els hostes amb discapacitat puguin avaluar per si mateixos si l’espai és adequat per a les seves necessitats específiques.

Preferències personals

 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Amb les excepcions indicades anteriorment, els amfitrions d’Airbnb poden negar-se a llogar el seu espai a un hoste per qualsevol motiu que no estigui prohibit per la llei. Per exemple, si no està prohibit per la llei, els amfitrions d’Airbnb poden negar-se a llogar el seu espai als hostes que fumin o que portin un animal de companyia.
  • Exigir als hostes que respectin les restriccions sobre el consum de certs aliments a l’espai (per exemple, si un amfitrió només prepara plats caixer o vegetarians a la seva cuina, pot exigir als seus hostes que respectin aquestes restriccions).
  • Cap condició d’aquesta política no impedeix que un amfitrió pugui rebutjar un hoste per qualsevol motiu que no estigui cobert per la legislació sobre els drets civils o que estigui associat estretament amb una classe protegida. Per exemple, un amfitrió d’Airbnb pot rebutjar un hoste que vulgui fumar al seu espai, o limitar el nombre d’hostes que poden allotjar-s’hi.

Si es rebutja un hoste: els amfitrions han de tenir en compte que a ningú li agrada que el rebutgin. Tot i que un amfitrió pot tenir motius legals, legítims i justificats per rebutjar un hoste potencial, aquesta situació pot fer que el membre de la nostra comunitat que ha estat rebutjat se senti marginat o exclòs. Per aquest motiu, els amfitrions haurien d’esforçar-se al màxim per acceptar hostes de tots els orígens. Els amfitrions que rebutgen sistemàticament els hostes d’una classe protegida (fins i tot si tenen motius legítims), fan que els possibles hostes se sentin marginats, cosa que afecta la fortalesa de la nostra comunitat. Per aquest motiu, Airbnb pot suspendre la participació a la seva plataforma dels amfitrions que demostrin aquest tipus de comportament.

Directrius específiques per a amfitrions que no es trobin als Estats Units o la Unió Europea

Als països i comunitats que no es trobin als Estats Units o la Unió Europea, és possible que es permeti als amfitrions, i fins i tot se'ls exigeixi, que facin distincions a l'hora d'acollir un hoste basant-se, entre d'altres, en motius com l'estat civil, la nacionalitat, el sexe o l'orientació sexual, de manera que hagin d'infringir la nostra filosofia de no-discriminació. En aquests casos, no demanarem als amfitrions que infringeixin la legislació local ni que acceptin la reserva d'hostes que els puguin exposar a un risc real i demostrable d'arrest o de danys personals o materials. Els amfitrions que viuen en aquestes zones han d'especificar al seu anunci aquest tipus de limitacions a l'hora de rebre determinats hostes, de manera que els viatgers tinguin coneixement de la situació i Airbnb pugui confirmar la necessitat d'aquestes accions. A l'hora de comunicar aquestes limitacions, els amfitrions han de fer servir un llenguatge clar, factual i no pejoratiu. Els insults no tenen cabuda ni a la nostra plataforma ni a la nostra comunitat.

Què passa si un amfitrió no compleix la nostra política sobre aquest tema?

Si un anunci en particular conté llenguatge contrari a aquesta política de no-discriminació, al seu propietari se li demanarà que elimini aquest llenguatge i que confirmi que comprèn i que es compromet a complir aquesta política i els principis que la sostenen. A la seva pròpia discreció, Airbnb també pot emprendre les accions que consideri oportunes vers l’amfitrió i pot arribar fins i tot a suspendre la seva participació a la plataforma d’Airbnb.

Si un amfitrió rebutja incorrectament els hostes d’una classe protegida, o si el llenguatge utilitzat demostra que les seves accions han estat motivades per factors prohibits per aquesta política, Airbnb emprendrà les accions que consideri necessàries per aplicar aquesta política i podrà arribar fins i tot a suspendre la participació de l’amfitrió a la plataforma d’Airbnb.

A mesura que la comunitat d’Airbnb continuï creixent, ens anirem assegurant que les polítiques i les pràctiques d’Airbnb siguin conformes amb el nostre objectiu més important: assegurar-nos que tant els hostes com els amfitrions se sentin benvinguts i respectats en totes les seves interaccions mitjançant la plataforma d’Airbnb. El públic, la nostra comunitat i nosaltres mateixos no n’esperem menys.