PROTECCIÓ PER A L'AMFITRIÓ

Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb

Si en el transcurs d'una estada, un hoste ocasiona danys al teu allotjament o malmet les teves pertinences i després no et fa cap reembossament, pots disposar de la cobertura de fins a 1 milió de dòlars que ofereix la protecció contra danys materials.

Si en el transcurs d'una estada, un hoste ocasiona danys al teu allotjament o malmet les teves pertinences i després no et fa cap reembossament, pots disposar de la cobertura de fins a 1 milió de dòlars que ofereix la protecció contra danys materials.

S'aplica automàticament als
 amfitrions d'arreu del món*
Protegeix els amfitrions des de l'arribada fins a la sortida
No hi ha res igual en el sector dels viatges

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Què cobreix?

La Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb pot cobrir:

  • Els danys a l'allotjament que hagin ocasionat els hostes.
  • Els danys a les teves pertinences que hagin ocasionat els hostes.
  • Els danys ocasionats per l'animal d'assistència d'un hoste.

La Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb no cobreix:

  • La sostracció d'efectiu i de valors (per exemple, bons d'estalvi o certificats d'accions).
  • Els danys pel desgast lògic i normal derivat de l'ús.
  • Les lesions corporals o els danys materials dels hostes o d'altres persones (poden estar inclosos en la cobertura de l'Assegurança de protecció per a l'amfitrió).

Rep els viatgers amb tota tranquil·litat

Verificació de la identitat

Pots posar com a requisit que els hostes verifiquin la seva identitat abans de confirmar la reserva. És possible que hagin d'enviar dades personals a Airbnb per poder-la verificar, com ara un document d'identitat oficial.

Comunicació segura

En el cas que es produeixi alguna incidència, la nostra plataforma de missatgeria segura et permet comunicar-te amb els hostes i resoldre qualsevol problema. Si no arribeu a cap acord, la Garantia per a l'amfitrió té com a objectiu ajudar-te.

Assistència les 24 hores

El nostre equip d'assistència a la comunitat està al teu costat per tot el que us pugui passar, tant a tu com als viatgers o a la propietat.

La Garantia per a l'amfitrió va ser una de les coses que va fer que em decidís a allotjar viatgers a través d'Airbnb, perquè si hi ha algun problema o es produeix algun dany, sé que compto amb aquesta protecció.”
La Garantia per a l'amfitrió va ser una de les coses que va fer que em decidís a allotjar viatgers a través d'Airbnb, perquè si hi ha algun problema o es produeix algun dany, sé que compto amb aquesta protecció.”

Dennis, amfitrió a Londres

Dennis, amfitrió a Londres

La Garantia per a l'amfitrió va ser una de les coses que va fer que em decidís a allotjar viatgers a través d'Airbnb, perquè si hi ha algun problema o es produeix algun dany, sé que compto amb aquesta protecció.”
La Garantia per a l'amfitrió va ser una de les coses que va fer que em decidís a allotjar viatgers a través d'Airbnb, perquè si hi ha algun problema o es produeix algun dany, sé que compto amb aquesta protecció.”

Dennis, amfitrió a Londres

Dennis, amfitrió a Londres

El nostre objectiu principal és promoure una comunitat segura i de confiança arreu del món.

El nostre objectiu principal és promoure una comunitat segura i de confiança arreu del món.

Consell de seguretat: revisa el perfil dels viatgers

Si vols més informació sobre un hoste abans d'acceptar la seva sol·licitud de reserva, dona una ullada al seu perfil i llegeix les avaluacions d'altres amfitrions. Pensa que tant els amfitrions com els hostes només poden escriure les avaluacions un cop ha acabat l'estada. Per tant, tens la seguretat que els comentaris es basen en reserves reals.

Consell de seguretat: revisa el perfil dels viatgers

Si vols més informació sobre un hoste abans d'acceptar la seva sol·licitud de reserva, dona una ullada al seu perfil i llegeix les avaluacions d'altres amfitrions. Pensa que tant els amfitrions com els hostes només poden escriure les avaluacions un cop ha acabat l'estada. Per tant, tens la seguretat que els comentaris es basen en reserves reals.

Com presentar una sol·licitud de reembossament

1. Reuneix proves dels danys

Poden ser fotos, vídeos, pressupostos o rebuts.

2. Posa't en contacte amb el viatger a través del Centre de resolucions

Sol·licita el reembossament fins a 14 dies després de la sortida de l'hoste o abans de l'arribada del següent hoste (el que s'esdevingui abans). Tindrà 72 hores per respondre a la teva sol·licitud.

3. Obtén el reembossament o sol·licita la mediació d'Airbnb

Si l'hoste no vol pagar la totalitat de l'import, pots tenir dret a un reembossament segons la Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb. Un especialista d'atenció al client t'orientarà durant tot el procés.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Responem a les teves preguntes

Què és la Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb?

La Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb proporciona als amfitrions una cobertura de fins a 1 milió de dòlars per danys a propietats incloses en la cobertura en el cas poc probable que els desperfectes causats per un hoste excedeixin l'import del dipòsit de seguretat o en el cas que no hi hagi cap dipòsit de seguretat.

La Garantia per a l'amfitrió no cobreix diners en efectiu, valors, articles de col·leccionista, obres d'art singulars, joies o animals de companyia ni cap mena de responsabilitat personal. Recomanem als amfitrions que quan lloguin l'allotjament, guardin els objectes de valor en un lloc segur o se'ls enduguin. El programa tampoc no cobreix les pèrdues o els danys materials que es produeixin pel desgast lògic i normal derivat de l'ús. Més informació

Què és l'Assegurança de protecció per a l'amfitrió?

L'Assegurança de protecció per a l'amfitrió ofereix una cobertura per responsabilitat civil principal de fins a 1 milió de dòlars per incident en el cas de reclamacions de tercers per danys corporals o danys materials que s'hagin produït en el transcurs d'una estada a Airbnb.

La cobertura té un límit d'1 milió de dòlars en funció de la ubicació de l'allotjament i està subjecta a una sèrie de condicions, limitacions i exclusions. Més informació

Quina diferència hi ha entre la Garantia per a l'amfitrió i l'Assegurança de protecció per a l'amfitrió?

La Garantia per a l'amfitrió i l'Assegurança de protecció per a l'amfitrió són dos programes independents que Airbnb ofereix per donar cobertura als amfitrions en el cas que es produeixin danys o lesions.

Garantia per a l'amfitrió: la Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb està dissenyada per protegir els amfitrions en el cas poc probable que un hoste que s'allotgi al seu espai malmeti les seves pertinences o provoqui danys a l'immoble o a l'allotjament. La Garantia per a l'amfitrió no és una assegurança i no substitueix la teva assegurança de la llar com a propietari o com a llogater.

Assegurança de protecció per a l'amfitrió: és una assegurança i està pensada per protegir els amfitrions en cas que un tercer els faci una reclamació per danys corporals o danys materials. Aquest programa està disponible per a tots els amfitrions, independentment de si tenen contractades altres assegurances, però només actuarà com a assegurança principal per cobrir incidents relacionats amb una estada a Airbnb. Més informació

Com puc sol·licitar un reembossament a l'empara de la Garantia per a l'amfitrió?

Moltes vegades, els amfitrions i els hostes poden resoldre els seus problemes a través del Centre de resolucions. Si encara no ho has fet, primer posa't en contacte amb l'hoste per comunicar-li que presentaràs una reclamació i, a continuació, envia una sol·licitud de pagament a través del Centre de resolucions.

Si no pots resoldre un problema amb l'hoste: en primer lloc, familiaritza't amb les condicions de la Garantia per a l'amfitrió. Tingues en compte que les sol·licituds s'han d'enviar o bé en el termini de 14 dies des de la sortida de l'hoste o abans que el següent hoste arribi a l'allotjament, el que s'esdevingui abans. Més informació

Com funcionen les assegurances de la llar amb Airbnb?

L'Assegurança de protecció per a l'amfitrió d'Airbnb constitueix una assegurança principal i cobreix la responsabilitat civil d'amfitrions i, si escau, els propietaris de l'allotjament, d'acord amb una sèrie de condicions, limitacions i exclusions.

Si tens cap pregunta sobre com actua aquesta pòlissa en relació amb les assegurances de la llar per a propietaris i arrendataris, posa't en contacte amb el teu proveïdor d'assegurances per consultar les condicions de la cobertura. No totes les pòlisses protegeixen els propietaris i els llogaters contra determinades demandes per danys personals a visitants. Encara que l'Assegurança de protecció per a l'amfitrió cobreixi els casos de responsabilitat civil que es puguin derivar d'una estada a Airbnb, et recomanem que informis la teva asseguradora que llogues el teu espai a tercers. Més informació

La Garantia per a l'amfitrió és vàlida per als allotjaments que s'ofereixen a través d'Open Homes?

Sí. La Garantia per a l'amfitrió d'Airbnb t'ofereix una protecció per un import màxim d'1 milió de dòlars pels desperfectes de l'allotjament en el cas poc probable que un hoste faci malbé alguna cosa d'un valor superior a l'import del dipòsit de seguretat o en el cas que no hi hagi cap dipòsit de seguretat. La Garantia per a l'amfitrió s'aplica a tots els allotjaments reservats a través d'Airbnb, inclosos els allotjaments que formen part del programa Open Homes. Més informació

Estàs a punt per començar a rebre hostes?

Estàs a punt per començar a rebre hostes?