RESUM DE L'ASSEGURANÇA

Assegurança per a l'amfitrió al Japó

Què és l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó?

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix els casos en què l'amfitrió* té una responsabilitat civil o altres despeses relacionades amb lesions a altres persones o danys a la propietat d'altres persones a causa de l'ús compartit de l'habitatge, i els casos en què l'amfitrió* ha sofert danys a causa dels desperfectes a la propietat de l'amfitrió derivats de l'estada d'un hoste*. En els casos en què la propietat de l'amfitrió es danyi a causa de l'estada d'un hoste, l'assegurança s'aplicarà quan la disputa entre l'amfitrió i l'hoste no es pugui resoldre entre ells i l'amfitrió es posi en contacte amb Airbnb.

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó és un programa d'assegurança que ofereix Sompo Japan Insurance Inc.

Els amfitrions no han de pagar les primes de l'assegurança per poder gaudir del programa de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

Consulta la següent informació sobre la cobertura de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

Període de l'assegurança

El període d'assegurança d'aquest programa és del 31 de juliol del 2022 al 31 de juliol del 2023.

Àmbit i condicions

Àmbit i condicions per sol·licitar l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix la destrucció de la propietat de l'amfitrió i la responsabilitat civil o altres despeses en què hagi incorregut l'amfitrió en relació amb lesions a altres persones i destrucció de la seva propietat durant el temps que han compartit un allotjament a través d'Airbnb.

  1. Allotjament cobert

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix l'allotjament* que l'amfitrió té, fa servir o gestiona per a l'activitat d'ús compartit de l'habitatge.

(*) S'entén com a allotjament les instal·lacions que han estat aprovades en virtut de la Llei d'empreses hoteleres, certificades en virtut de la Llei de zones estratègiques especials nacionals, notificades en virtut de la Llei d'empreses d'allotjaments privats, o altres instal·lacions en les quals es duu a terme activitats de lloguer d'allotjaments similars, sempre que es compleixin tots els requisits següents: - Les instal·lacions són propietat de l'amfitrió o les té llogades. - Les instal·lacions estan publicades al lloc web d'Airbnb. - Les instal·lacions les reserva i fa servir una persona que ha acceptat les Condicions de servei d'Airbnb a través de la plataforma d'Airbnb. Les instal·lacions d'allotjament inclouen cases mòbils, autobusos, autocaravanes, cabanes als arbres i altres instal·lacions que s'aparquen i funcionen com a allotjament. També inclouen embarcacions que fan la funció d'allotjament.

  1. Amfitrions

Els amfitrions són les persones que gestionen (*) l'activitat d'ús compartit de l'habitatge.

  1. Hostes

Els hostes són els usuaris que s'allotgen en un (*) allotjament compartit, incloent-hi les persones que hi han estat convidades per l'usuari i aquells que fan servir conjuntament l'allotjament compartit.

(*) Un allotjament compartit o l'ús compartit de l'habitatge significa l'activitat hotelera que estableix la Llei d'empreses hoteleres (Llei núm. 138 del 1948), l'activitat comercial que estableix la Llei d'àrees especials d'estratègia nacional (Llei núm. 107 del 2013), o l'activitat d'allotjament que estableix la Llei d'empreses d'allotjaments (Llei núm. 65 del 2017), o qualsevol altra activitat de reserves d'allotjaments similar, i qualsevol activitat executada dins o fora d'aquest allotjament relacionada amb els serveis anteriors, que es reserven a través de la plataforma digital d'Airbnb.

Cobertura de l'assegurança (condicions de responsabilitat civil)

El límit superior aplicable durant el període d'assegurança és de 100 milions de iens per accident.

Exclusions de la cobertura

Principals elements que no estan coberts per l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó (clàusules sobre indemnització per accidents per danys a la propietat)

Elements que no estan inclosos a l'anunci:

- Monedes, diners, metalls preciosos en forma de lingots, bitllets o valors. - Terra, aigua o qualsevol altra substància que estigui dins o sobre la terra, sempre que no siguin millores dels terrenys, com jardineria paisatgística, carreteres i paviments, però sense incloure cap farciment o terra que es trobi sota aquesta propietat, o aigua que estigui continguda dins de qualsevol dipòsit tancat, sistema de canonades o qualsevol altre equip de processament. - Animals, incloent-hi, entre d'altres, bestiar i animals de companyia. - Arbres i cultius plantats. - Embarcacions, aeronaus, naus espacials i satèl·lits (això no s'aplicarà a les embarcacions que no estiguin en funcionament i es facin servir com a allotjament). - Vehicles (això no s'aplicarà als vehicles que no estiguin en funcionament i es facin servir com a allotjament). - Mines subterrànies o pous de mines o qualsevol propietat dins d'aquestes mines o pous. - Preses i dics. - Béns en trànsit. - Línies de transmissió i distribució més enllà de 305 metres de l'allotjament.

Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança:

- Guerra, ús de la força per part d'un país estranger, revolució, empresonament del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars. - Els danys causats per radiacions, explosions o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic del material combustible nuclear o del material de la font nuclear, d'un element radioactiu, d'un radioisòtop o d'un material contaminat per aquest material, o d'un accident imputable a aquest, excloent-hi les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial. - Terrorisme. - Ús malintencionat de materials biològics o químics verinosos, amb amenaça o sense. - Els danys que es produeixin a l'allotjament durant un període diferent del període en què els hostes fan servir l'allotjament. - Els danys causats per la conducta dolosa o negligència greu dels amfitrions. - etc.

Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança (clàusules sobre indemnització per danys)

- Guerra, ús de la força per part d'un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars. - Els danys causats per radiacions, explosions o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic del material combustible nuclear o del material de la font nuclear, d'un element radioactiu, d'un radioisòtop o d'un material contaminat per aquest material, o d'un accident imputable a aquest, excloent-hi les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial. - Els danys causats per la mala conducta intencionada dels amfitrions. - La responsabilitat davant els familiars que viuen amb els amfitrions. - La responsabilitat derivada de la discapacitat física que pateixen els empleats dels amfitrions mentre treballen per a ells. - Els casos en què hi hagi un acord especial sobre indemnització per danys i perjudicis entre l'amfitrió i una altra persona, la responsabilitat es determinarà mitjançant aquest acord. - La responsabilitat causada per les aigües residuals o les emissions. - La responsabilitat derivada del treball professional dut a terme per advocats, advocats estrangers registrats, comptables públics certificats, comptadors fiscals, arquitectes, dissenyadors, investigadors de sòl i habitatge, escrutadors judicials, escrutadors administratius, veterinaris o altres persones similars. - La responsabilitat derivada de la possessió, l'ús o la gestió de qualsevol aeronau, automòbil o embarcació o vehicle fora de l'allotjament, excloent-hi qualsevol dany derivat de l'ús o la gestió d'una embarcació o un vehicle fora de les instal·lacions sempre que es faci servir com a allotjament. - La responsabilitat derivada dels treballs de construcció d'una instal·lació arrendada, com ara una reforma, una ampliació o una demolició, excepte quan l'amfitrió es dediqui als treballs de la seva pròpia empresa. - etc.

Reclamacions a l'assegurança

Avís d'incident

Si l'amfitrió detecta una lesió a un hoste o una tercera persona, o danys a la seva propietat, ha de notificar-ho a Airbnb immediatament perquè potser ho cobreix l'assegurança. De la mateixa manera, si l'amfitrió té coneixement de danys a la propietat que posseeix o gestiona, ha de notificar-ho a Airbnb per resoldre el cas, quan no pugui arribar a un acord amb el seu hoste, en un termini de 72 hores després de posar-se en contacte amb l'hoste per primer cop perquè pot estar cobert per l'assegurança.

Sol·licitud de lliurament de la pòlissa d'assegurança

Aquest resum general de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó no inclou totes les condicions de la política de l'assegurança. Per sol·licitar una còpia de la pòlissa de l'assegurança, posa't en contacte amb [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) i inclou la informació del teu compte d'Airbnb.

Companyia d'assegurances

Sompo Japan Insurance Inc.