AirCover per a amfitrions

Una protecció completa.
Sempre inclosa i gratuïta.
Només a Airbnb.

Verificació de la identitat del viatger

El nostre sistema de verificació integral comprova dades com el nom, l'adreça o el document d'identitat oficial, entre d'altres, per confirmar la identitat de les persones que fan reserves a Airbnb.

Anàlisi de reserves

La nostra tecnologia patentada analitza centenars de factors en cada reserva i bloqueja les reserves que comporten un risc alt que se celebrin festes que puguin molestar el veïnat o que es produeixin danys a la propietat.

3 milions de dòlars de protecció contra danys

Si els hostes no paguen els desperfectes causats a l'allotjament o a les teves pertinences, la Protecció contra danys per a l'amfitrió et proporciona una cobertura de fins a 3 milions de dòlars (USD) per a les despeses, incloses aquestes proteccions específiques:

Obres d'art i objectes de valor

Rep un reembossament per les obres d'art o els objectes de valor que t'hagin malmès.

Automòbils i embarcacions

Rep un reembossament pels danys a cotxes, vaixells i altres embarcacions que aparquis o desis a l'allotjament.

Desperfectes ocasionats per animals de companyia

Rep un reembossament pels danys causats per l'animal de companyia d'un hoste.

Pèrdues d'ingressos

Si has de cancel·lar reserves a Airbnb pels desperfectes que hagi causat un hoste, rebràs una compensació pels ingressos que hagis deixat d'obtenir.

Neteges addicionals

Rep un reembossament per les despeses de neteja addicionals que necessitis després de l'estada d'un hoste, com ara una neteja professional de les catifes.

Assegurança de responsabilitat civil fins a 1 milió de dòlars

Protecció en el cas poc probable que un hoste prengui mal o que les seves pertinences es malmetin o algú les hi robi.

Línia de protecció les 24 hores

Si creus que la teva seguretat perilla, amb un simple clic o toc des de l'aplicació pots posar-te en contacte amb agents especialitzats en matèria de seguretat, que t'atendran les 24 hores.

Coneix amb més detall les proteccions que t'ofereix AirCover per a amfitrions i les exclusions que s'hi apliquen.

Només Airbnb t'ofereix AirCover

Airbnb
Competència
Verificació de la identitat del viatger
Anàlisi de reserves
3 milions de dòlars de protecció contra danys
Obres d'art i objectes de valor
Automòbils i embarcacions
Desperfectes ocasionats per animals de companyia
Pèrdues d'ingressos
Neteges addicionals
Assegurança de responsabilitat civil fins a 1 milió de dòlars
Línia de protecció les 24 hores
La comparació es basa en la informació pública i les ofertes gratuïtes dels nostres principals competidors des del 10/22.

Responem a les teves preguntes

No trobes el que buscaves? Visita el Centre d'ajuda.

La manera més senzilla de fer Airbnb a casa

Amb Airbnb Start, anunciar el teu allotjament a Airbnb és bufar i fer ampolles. Tens un Superhost al teu costat, que et dona un cop de mà des que crees l'anunci fins que reps els primers hostes.