Recomanacions d'hostes
Preguntes freqüents
Trobaràs les respostes a les preguntes més freqüents i més informació sobre el programa al Centre d'ajuda.
El Programa de recomanació d'hostes encara està actiu?
El Programa de recomanació ja no està disponible i no es poden enviar noves invitacions.

Si t'han enviat un cupó abans de la data de cancel·lació del programa, podràs fer-lo servir en qualsevol reserva abans que caduqui el cupó.

El crèdit del remitent també s'abonarà fins que caduqui. Pel que fa a les recomanacions que hagis fet prèviament, rebràs el crèdit corresponent a les estades que s'hagin completat amb aquests cupons abans que caduquin. En aquests casos, l'import que rebis variarà en funció de l'oferta vigent en aquell moment.
He convidat un amic però no he rebut el crèdit de viatge.
Airbnb no ofereix crèdit de viatge per les recomanacions fetes després de l'1 d'octubre del 2020.