RESUM DE L'ASSEGURANÇA

Assegurança per a l'amfitrió al Japó

Què és l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó?

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix els casos en què l'amfitrió* té una responsabilitat civil o altres despeses relacionades amb lesions a altres persones o danys a la propietat d'altres persones a causa de l'ús compartit de l'habitatge a través de la plataforma d'Airbnb, i els casos en què l'amfitrió ha sofert danys a causa dels desperfectes a la propietat de l'amfitrió derivats de l'estada d'un hoste*. En els casos en què l'allotjament que és propietat de l'amfitrió pateixi danys a causa de l'estada d'un hoste, l'assegurança s'aplicarà quan la disputa entre l'amfitrió i l'hoste no es pugui resoldre entre ells i l'amfitrió es posi en contacte amb Airbnb.

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó és un programa d'assegurança que ofereix Sompo Japan Insurance Inc.

Els amfitrions no han de pagar les primes de l'assegurança per poder gaudir del programa de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

Consulta la informació següent sobre la cobertura de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

Període de l'assegurança

El període d'assegurança d'aquest programa és del 31 de juliol del 2023 al 31 de juliol del 2024.

Àmbit i condicions


Àmbit i condicions per sol·licitar l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó


Àmbit i condicions per sol·licitar l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó
Indemnització per danys a la propietat de l'amfitrió
De conformitat amb les condicions i les exclusions aplicables, l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobrarà els danys a l'allotjament* i als objectes personals que siguin propietat de l'amfitrió* que s'hagin ocasionat a causa de l'estada de l'hoste*. L'assegurança per danys a un allotjament que l'amfitrió lloga o s'encarrega de gestionar es pot proporcionar sota les cobertures addicionals que es descriuen a continuació.

Compensació per la responsabilitat de l'amfitrió en cas de danys a la propietat
L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó també cobreix l'amfitrió per la responsabilitat en què hagi d'incórrer per lesions a un hoste o a altres persones o danys a la propietat durant l'estada de l'hoste a l'allotjament, si s'ha reservat a través de la plataforma d'Airbnb i si els danys o lesions estan ocasionats per l'activitat d'ús compartit de l'habitatge*.

Compensació per les despeses que l'amfitrió ha d'assumir per les lesions o els danys a la propietat.
En els casos en què l'amfitrió hagi d'assumir pagaments per resoldre un incident que impliqui lesions o danys a la propietat d'un hoste o d'altres persones, pot ser que l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreixi les despeses que ha hagut d'assumir l'amfitrió. Perquè s'apliqui la cobertura, l'accident s'ha d'haver produït a conseqüència de l'activitat d'allotjar hostes i durant l'estada de l'hoste a l'allotjament reservat a través de la plataforma d'Airbnb. Cada cobertura descrita anteriorment està subjecta a les condicions i exclusions aplicables de la pòlissa de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

1. Allotjaments que gaudeixen de la cobertura

L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix l'Allotjament que l'amfitrió té en propietat, que lloga o que en gestiona l'activitat d'ús compartit de l'habitatge.

(*) «Allotjament» són les instal·lacions que s'han aprovat en virtut de la Llei d'activitat hotelera, certificades en virtut de la Llei de zones estratègiques especials nacionals, o notificades en virtut de la Llei de negocis d'allotjament, o altres instal·lacions en les quals es duu a terme una activitat d'allotjament similar; sempre que es compleixin tots els requisits següents:

 • Les instal·lacions són propietat de l'amfitrió, les lloga o té la responsabilitat de gestionar-les.
 • Les instal·lacions es mostren al web d'Airbnb.
 • Les instal·lacions són reservades i utilitzades per una persona que ha acceptat les condicions de servei d'Airbnb i ha fet servir el web d'Airbnb. Les instal·lacions també fan referència a cases mòbils, autobusos, caravanes i autocaravanes, cabanes als arbres i altres instal·lacions que estiguin aparcades i s'utilitzin com a allotjament. També fan referència a embarcacions que facin la funció d'allotjament.


 • 2. Amfitrions

  (*) Els amfitrions són les persones que participen en l'activitat d'ús compartit de l'habitatge, que ofereixen allotjaments i que tenen llicència o permís per fer-ho d'acord amb la legislació aplicable.

  3. Hostes

  (*) Els hostes són els usuaris que s'allotgen en un espai compartit, incloent-hi les persones que hi han estat convidades per l'usuari i aquelles que fan servir conjuntament l'allotjament compartit.

  (*) Un habitatge d'ús compartit fa referència a l'activitat hotelera que estableix la Llei d'empreses hoteleres (Llei núm. 138 del 1948), l'activitat comercial que estableix la Llei d'àrees especials d'estratègia nacional (Llei núm. 107 del 2013), o l'activitat d'allotjament que estableix la Llei d'empreses d'allotjaments (Llei núm. 65 del 2017), o qualsevol altra activitat de reserves d'allotjaments similar, i qualsevol activitat executada dins o fora d'aquest allotjament relacionada amb els serveis anteriors, que es reserven a través de la plataforma digital d'Airbnb.
  Indemnització per danys a la propietat de l'amfitrió
  De conformitat amb les condicions i les exclusions aplicables, l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobrarà els danys a l'allotjament* i als objectes personals que siguin propietat de l'amfitrió* que s'hagin ocasionat a causa de l'estada de l'hoste*. L'assegurança per danys a un allotjament que l'amfitrió lloga o s'encarrega de gestionar es pot proporcionar sota les cobertures addicionals que es descriuen a continuació.

  Compensació per la responsabilitat de l'amfitrió en cas de danys a la propietat
  L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó també cobreix l'amfitrió per la responsabilitat en què hagi d'incórrer per lesions a un hoste o a altres persones o danys a la propietat durant l'estada de l'hoste a l'allotjament, si s'ha reservat a través de la plataforma d'Airbnb i si els danys o lesions estan ocasionats per l'activitat d'ús compartit de l'habitatge*.

  Compensació per les despeses que l'amfitrió ha d'assumir per les lesions o els danys a la propietat.
  En els casos en què l'amfitrió hagi d'assumir pagaments per resoldre un incident que impliqui lesions o danys a la propietat d'un hoste o d'altres persones, pot ser que l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreixi les despeses que ha hagut d'assumir l'amfitrió. Perquè s'apliqui la cobertura, l'accident s'ha d'haver produït a conseqüència de l'activitat d'allotjar hostes i durant l'estada de l'hoste a l'allotjament reservat a través de la plataforma d'Airbnb. Cada cobertura descrita anteriorment està subjecta a les condicions i exclusions aplicables de la pòlissa de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó.

  1. Allotjaments que gaudeixen de la cobertura

  L'Assegurança per a l'amfitrió al Japó cobreix l'allotjament que l'amfitrió té en propietat, que té per llogar o que hi gestiona l'activitat d'ús compartit de l'habitatge.

  (*) «Allotjament» són les instal·lacions que s'han aprovat en virtut de la Llei d'activitat hotelera, certificades en virtut de la Llei de zones estratègiques especials nacionals, o notificades en virtut de la Llei de negocis d'allotjament, o altres instal·lacions en les quals es duu a terme una activitat d'allotjament similar; sempre que es compleixin tots els requisits següents:

 • Les instal·lacions són propietat de l'amfitrió, les lloga o té la responsabilitat de gestionar-les.
 • Les instal·lacions es mostren al web d'Airbnb.
 • Les instal·lacions són reservades i utilitzades per una persona que ha acceptat les condicions de servei d'Airbnb i ha fet servir el web d'Airbnb. Les instal·lacions també fan referència a cases mòbils, autobusos, caravanes i autocaravanes, cabanes als arbres i altres instal·lacions que estiguin aparcades i s'utilitzin com a allotjament. També fan referència a embarcacions que facin la funció d'allotjament.

 • 2. Amfitrions

  (*) Els amfitrions són les persones que participen en l'activitat d'ús compartit de l'habitatge, que ofereixen allotjaments i que tenen llicència o permís per fer-ho d'acord amb la legislació aplicable.

  3. Hostes

  (*) Els hostes són els usuaris que s'allotgen en un espai compartit, incloent-hi les persones que hi han estat convidades per l'usuari i aquelles que fan servir conjuntament l'allotjament compartit.

  (*) Un habitatge d'ús compartit fa referència a l'activitat hotelera que estableix la Llei d'empreses hoteleres (Llei núm. 138 del 1948), l'activitat comercial que estableix la Llei d'àrees especials d'estratègia nacional (Llei núm. 107 del 2013), o l'activitat d'allotjament que estableix la Llei d'empreses d'allotjaments (Llei núm. 65 del 2017), o qualsevol altra activitat de reserves d'allotjaments similar, i qualsevol activitat executada dins o fora d'aquest allotjament relacionada amb els serveis anteriors, que es reserven a través de la plataforma digital d'Airbnb.

  Cobertura de l'assegurança

  El límit superior aplicable durant el període d'assegurança és de 100 milions de iens per accident, amb algunes excepcions.

  Exclusions de la cobertura  Principals elements que no estan coberts per l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó (clàusules sobre la indemnització per danys a la propietat de l'amfitrió)
  Articles no inclosos a l'allotjament:

  • Monedes, diners, metalls preciosos en forma de lingot, bitllets o valors.
  • Terra, aigua o qualsevol altra substància dins o sobre del terreny; tanmateix, aquesta exclusió no s'aplica a les millores del terreny que consisteixin en jardineria paisatgística, carreteres i paviments (però s'aplicarà a qualsevol matèria que es trobi sota d'aquesta propietat) o a l'aigua que estigui continguda dins de qualsevol dipòsit tancat, qualsevol sistema de canonades o qualsevol altre equip de processament.
  • Animals, com ara bestiar i animals de companyia, entre altres.
  • Arbres i cultius plantats.
  • Embarcacions, aeronaus, naus espacials i satèl·lits; tanmateix, això només s'aplica a les embarcacions que operin i es facin servir com a allotjament.
  • Vehicles; tanmateix, això només s'aplica a vehicles operatius i que es facin servir com a allotjament.
  • Mines subterrànies, pous o qualsevol propietat dins d'aquestes mines o pous.
  • Preses, dics i canals.
  • Propietat en trànsit.
  • Línies de transmissió i distribució que estiguin a més de 305 metres de l'allotjament.


  • Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança:
  • Guerra, ús de la força per un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars.
  • Danys causats per la radiació, l'explosió o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic de material combustible nuclear o de material de la font nuclear, d'elements radioactius, de radioisòtops o de material contaminat per aquests materials, o d'un accident atribuïble a aquests, excloent-ne les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial.
  • Terrorisme.
  • Ús malintencionat o amenaça d'ús malintencionat de substàncies biològiques o químiques tòxiques.
  • Danys produïts abans o després de l'estada de l'hoste a l'allotjament (definida segons els dies reservats a través de la plataforma d'Airbnb).
  • Danys causats per una mala conducta intencionada o una negligència greu dels amfitrions.
  • Altres supòsits.
  Articles no inclosos a l'allotjament:

 • Monedes, diners, metalls preciosos en forma de lingot, bitllets o valors.
 • Terra, aigua o qualsevol altra substància dins o sobre del terreny; tanmateix, aquesta exclusió no s'aplica a les millores del terreny que consisteixin en jardineria paisatgística, carreteres i paviments (però s'aplicarà a qualsevol matèria que es trobi sota d'aquesta propietat) o a l'aigua que estigui continguda dins de qualsevol dipòsit tancat, qualsevol sistema de canonades o qualsevol altre equip de processament.
 • Animals, com ara bestiar i animals de companyia, entre altres.
 • Arbres i cultius plantats.
 • Embarcacions, aeronaus, naus espacials i satèl·lits; tanmateix, això només s'aplica a les embarcacions que operin i es facin servir com a allotjament.
 • Vehicles; tanmateix, això només s'aplica a vehicles operatius i que es facin servir com a allotjament.
 • Mines subterrànies, pous o qualsevol propietat dins d'aquestes mines o pous.
 • Preses, dics i canals.
 • Propietat en trànsit.
 • Línies de transmissió i distribució que estiguin a més de 305 metres de l'allotjament.

 • Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança:

 • Guerra, ús de la força per un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars.
 • Danys causats per la radiació, l'explosió o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic de material combustible nuclear o de material de la font nuclear, d'elements radioactius, de radioisòtops o de material contaminat per aquests materials, o d'un accident atribuïble a aquests, excloent-ne les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial.
 • Terrorisme.
 • Ús malintencionat o amenaça d'ús malintencionat de substàncies biològiques o químiques tòxiques.
 • Danys produïts abans o després de l'estada de l'hoste a l'allotjament (definida segons els dies reservats a través de la plataforma d'Airbnb).
 • Danys causats per una mala conducta intencionada o una negligència greu dels amfitrions.
 • Altres supòsits.
 • Articles no inclosos a l'allotjament:

 • Monedes, diners, metalls preciosos en forma de lingot, bitllets o valors.
 • Terra, aigua o qualsevol altra substància dins o sobre del terreny; tanmateix, aquesta exclusió no s'aplica a les millores del terreny que consisteixin en jardineria paisatgística, carreteres i paviments (però s'aplicarà a qualsevol matèria que es trobi sota d'aquesta propietat) o a l'aigua que estigui continguda dins de qualsevol dipòsit tancat, qualsevol sistema de canonades o qualsevol altre equip de processament.
 • Animals, com ara bestiar i animals de companyia, entre altres.
 • Arbres i cultius plantats.
 • Embarcacions, aeronaus, naus espacials i satèl·lits; tanmateix, això només s'aplica a les embarcacions que operin i es facin servir com a allotjament.
 • Vehicles; tanmateix, això només s'aplica a vehicles operatius i que es facin servir com a allotjament.
 • Mines subterrànies, pous o qualsevol propietat dins d'aquestes mines o pous.
 • Preses, dics i canals.
 • Propietat en trànsit.
 • Línies de transmissió i distribució que estiguin a més de 305 metres de l'allotjament.

 • Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança:

 • Guerra, ús de la força per un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars.
 • Danys causats per la radiació, l'explosió o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic de material combustible nuclear o de material de la font nuclear, d'elements radioactius, de radioisòtops o de material contaminat per aquests materials, o d'un accident atribuïble a aquests, excloent-ne les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial.
 • Terrorisme.
 • Ús malintencionat o amenaça d'ús malintencionat de substàncies biològiques o químiques tòxiques.
 • Danys produïts abans o després de l'estada de l'hoste a l'allotjament (definida segons els dies reservats a través de la plataforma d'Airbnb).
 • Danys causats per una mala conducta intencionada o una negligència greu dels amfitrions.
 • etc.
 • Principals casos en què no es paguen els diners de l'assegurança (clàusules relatives a la compensació de responsabilitat per danys i a les despeses a càrrec de l'amfitrió)


  • Guerra, ús de la força per un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars.
  • Danys causats per la radiació, l'explosió o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic de material combustible nuclear o de material de la font nuclear, d'elements radioactius, de radioisòtops o de material contaminat per aquests materials, o d'un accident atribuïble a aquests, excloent-ne les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial.
  • Danys causats per una mala conducta intencionada dels amfitrions.
  • Les despeses o la responsabilitat dels familiars que viuen amb amfitrions, excepte en els casos en què l'amfitrió assumeixi la responsabilitat o les despeses dels pagaments necessaris a aquests familiars per danys a un allotjament que l'amfitrió ha arrendat o del qual se li ha encomanat la gestió.
  • Les despeses o la responsabilitat derivades de la discapacitat física que pateixen els empleats dels amfitrions durant la seva activitat laboral.
  • En els casos en què hi hagi un acord especial sobre la indemnització dels danys i perjudicis entre l'amfitrió i una altra persona, la responsabilitat es determina mitjançant aquest acord.
  • Despeses per accidents atribuïbles a problemes amb aigües residuals o emissions, o per responsabilitats que se'n derivin.
  • Despeses per accidents atribuïbles al treball professional fet per advocats, advocats estrangers registrats, gestors públics certificats, gestors fiscals, arquitectes, dissenyadors, investigadors de terrenys i habitatges, escrivents judicials, escrivents administratius, veterinaris o altres professionals similars, o per responsabilitats que se'n derivin.
  • Despeses per accidents atribuïbles a la possessió, l'ús o la gestió de qualsevol aeronau, automòbil, embarcació o vehicle fora de l'allotjament, o per responsabilitats que se'n derivin, excloent-ne qualsevol dany causat per l'ús o la gestió d'un automòbil, d'una embarcació o d'un vehicle que es faci servir com a allotjament quan es troba fora de la instal·lació.
  • Despeses per accidents atribuïbles a les obres en un allotjament arrendat o que l'amfitrió hagi de gestionar, o per responsabilitats que se'n derivin, com ara reformes, ampliacions o demolicions, excepte si és l'amfitrió qui es fa càrrec de les obres.
  • Despeses per accidents atribuïbles a la destrucció d'un allotjament arrendat o que l'amfitrió hagi de gestionar, o per responsabilitats que se'n derivin, causada per terratrèmols, erupcions, inundacions, tsunamis o fenòmens naturals similars, excepte en els casos en què els danys siguin causats per incendis.
  • Altres supòsits.

 • Guerra, ús de la força per un país estranger, revolució, presa del govern, guerra civil, rebel·lió armada o altres incidents o disturbis similars.
 • Danys causats per la radiació, l'explosió o altres danys derivats d'una reacció nuclear o de la desintegració del nucli atòmic de material combustible nuclear o de material de la font nuclear, d'elements radioactius, de radioisòtops o de material contaminat per aquests materials, o d'un accident atribuïble a aquests, excloent-ne les reaccions nuclears o la desintegració nuclear dels nuclis atòmics dels radioisòtops per a ús mèdic, científic o industrial.
 • Danys causats per una mala conducta intencionada dels amfitrions.
 • Les despeses o la responsabilitat dels familiars que viuen amb amfitrions, excepte en els casos en què l'amfitrió assumeixi la responsabilitat o les despeses dels pagaments necessaris a aquests familiars per danys a un allotjament que l'amfitrió ha arrendat o del qual se li ha encomanat la gestió.
 • Les despeses o la responsabilitat derivades de la discapacitat física que pateixen els empleats dels amfitrions durant la seva activitat laboral.
 • En els casos en què hi hagi un acord especial sobre la indemnització dels danys i perjudicis entre l'amfitrió i una altra persona, la responsabilitat es determina mitjançant aquest acord.
 • Despeses per accidents atribuïbles a problemes amb aigües residuals o emissions, o per responsabilitats que se'n derivin.
 • Despeses per accidents atribuïbles al treball professional fet per advocats, advocats estrangers registrats, gestors públics certificats, gestors fiscals, arquitectes, dissenyadors, investigadors de terrenys i habitatges, escrivents judicials, escrivents administratius, veterinaris o altres professionals similars, o per responsabilitats que se'n derivin.
 • Despeses per accidents atribuïbles a la possessió, l'ús o la gestió de qualsevol aeronau, automòbil, embarcació o vehicle fora de l'allotjament, o per responsabilitats que se'n derivin, excloent-ne qualsevol dany causat per l'ús o la gestió d'un automòbil, d'una embarcació o d'un vehicle que es faci servir com a allotjament quan es troba fora de la instal·lació.
 • Despeses per accidents atribuïbles a les obres en un allotjament arrendat o que l'amfitrió hagi de gestionar, o per responsabilitats que se'n derivin, com ara reformes, ampliacions o demolicions, excepte si és l'amfitrió qui es fa càrrec de les obres.
 • Despeses per accidents atribuïbles a la destrucció d'un allotjament arrendat o que l'amfitrió hagi de gestionar, o per responsabilitats que se'n derivin, causada per terratrèmols, erupcions, inundacions, tsunamis o fenòmens naturals similars, excepte en els casos en què els danys siguin causats per incendis.
 • Altres supòsits.
 • Reclamacions a l'assegurança

  Avís d'accident


  Si l'amfitrió detecta una lesió a un hoste o una tercera persona, o danys a la seva propietat, ha de notificar-ho a Airbnb immediatament perquè potser ho cobreix l'assegurança. De la mateixa manera, si l'amfitrió té coneixement de danys a la seva propietat, ha de notificar-ho a Airbnb per resoldre el cas, quan no pugui arribar a un acord amb el seu hoste, en un termini de 72 hores després de posar-se en contacte amb l'hoste per primer cop perquè pot estar cobert per l'assegurança.

  Sol·licitud de lliurament de la pòlissa de l'assegurança


  Aquest resum general de l'Assegurança per a l'amfitrió al Japó no inclou tots els termes, condicions, limitacions i exclusions de la pòlissa de l'assegurança. Per sol·licitar una còpia de la pòlissa de l'assegurança, posa't en contacte amb Aon Japan Ltd. i fes-los arribar la informació del teu compte d'Airbnb.

  Companyia d'assegurances


  Sompo Japan Insurance Inc.