Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  AirCover per a amfitrions incorpora novetats i millores

  Una protecció completa. És de franc i s'inclou en totes les reserves. Només a Airbnb.
  Escrit per Airbnb el dia 11 de maig de 2022
  Lectura de 6 minuts
  S'ha actualitzat el dia 21 de jul. de 2023

  Verificació de la identitat del viatger

  Tecnologia d'anàlisi de reserves

  Més protecció contra els danys

  Procés de reembossament més senzill

  Airbnb
  11 de maig de 2022
  T'ha resultat útil?