Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  Les respostes a les preguntes que tens sobre el Fons de compensació per a Superhosts

  Descobreix qui compleix els requisits, com pots sol·licitar-ho, quants diners pots rebre i més informació.
  Escrit per Airbnb el dia 9 d’abr. de 2020
  Lectura de 7 minuts
  S'ha actualitzat el dia 28 d’abr. de 2021

  Aspectes destacats

  • Vam convidar alguns Superhosts i amfitrions d'experiències a Airbnb que s'han vist afectats econòmicament per la COVID-19 a sol·licitar una ajuda econòmica.

  • S'han concedit 16,8 milions de dòlars.

  • El Fons de compensació per a Superhosts per als amfitrions d'allotjaments ja s'ha exhaurit.

  • Les ajudes reservades per a amfitrions d'experiències es concediran al llarg del mes de setembre.

  • Consulta la nostra guia completa per allotjar hostes en temps de COVID-19.

  El Fons de compensació per a Superhosts de 17 milions de dòlars destinat als amfitrions d'allotjaments ja s'ha exhaurit. Airbnb ja ha fet arribar les ajudes corresponents a Superhosts de tot el món. Hem concedit ajudes per un valor de 16,8 milions de dòlars a 8700 beneficiaris, més del 67 % dels quals són de fora dels Estats Units. L'import restant del fons està reservat als amfitrions d'experiències, que ja han començat a rebre les ajudes. Està previst que acabem de repartir-les totes el setembre del 2020. Fins ara, ja hem concedit el 70 % de les ajudes destinades als amfitrions d'experiències.

  Sabem que són temps difícils per a tota la comunitat d'amfitrions i, per això, us volem donar un cop de mà. Per tal de donar suport als amfitrions afectats per la COVID-19, fa poc hem presentat el Fons de compensació per als Superhosts i els amfitrions d'experiències a Airbnb.

  En moments com aquests que estem vivint, les comunitats s'ajuden entre si. És per això que els treballadors d'Airbnb han donat 1 milió de dòlars de les seves butxaques per crear un fons per als amfitrions que tenen problemes per arribar a final de mes. Els fundadors d'Airbnb també hi han contribuït amb 9 milions de dòlars, així com els inversors, que hi han aportat 7 milions de dòlars. En total, doncs, el fons compta amb 17 milions de dòlars.

  Com que sabem que molts de vosaltres teniu preguntes sobre el fons, us deixem aquí les respostes a les preguntes més freqüents.

  Qui pot optar al Fons de compensació per a Superhosts?
  El fons de compensació per a Superhosts ajuda els Superhosts i els amfitrions d'experiències que tinguin problemes econòmics a causa de la disminució dels viatges en el context de la COVID-19. Aquest fons pretén ajudar determinats amfitrions, que seleccionem segons el nostre criteri, de tots els països i regions excepte els que ofereixen allotjaments a la Xina continental, on Airbnb ja ha iniciat un programa d'ajuda específic.

  Els amfitrions que ofereixen allotjament han de complir els requisits següents:

  • Tenir com a màxim dos anuncis actius.
  • Haver fet la verificació de la identitat.
  • Haver estat Superhost durant un any o més en total.
  • Haver perdut un percentatge important dels ingressos a causa de la COVID-19.
  • Demostrar que Airbnb és una font d'ingressos imprescindible per a ells.

  Els amfitrions d'experiències han de complir els requisits següents:

  • Haver fet la verificació de la identitat.
  • Haver estat amfitrió d'experiències durant un any o més.
  • Haver perdut un percentatge important dels ingressos a causa de la COVID-19.
  • Demostrar que Airbnb és una font d'ingressos imprescindible.

  Més informació sobre els requisits que han de complir els amfitrions d'experiències

  Què significa la mesura de no tenir més de dos anuncis actius i per què Airbnb ha pres aquesta decisió pel que fa als amfitrions d'allotjaments?
  A l'hora d'adjudicar el fons, ens centrem en els amfitrions que només anuncien casa seva, una segona residència o habitacions privades en aquestes propietats. Si tens més de dos anuncis actius amb adreces diferents, no compleixes els requisits per optar al fons. Si tens més de dos anuncis amb la mateixa adreça (per exemple, si llogues tres habitacions a casa teva), considerem que compleixes els requisits.

  L'objectiu d'aquest programa és donar suport als amfitrions que fa més temps que formen part de la nostra comunitat i que corren el risc de perdre el seu habitatge principal. Per aconseguir-ho, hem decidit convidar els amfitrions que reuneixin aquests tres requisits:

  • Haver tingut la categoria de Superhost durant més d'un any.
  • Haver perdut una quantitat substancial dels seus ingressos.
  • Tenir anunciada la seva residència habitual o la segona residència.

  Sabem que els amfitrions desenvolupen la seva activitat de formes molt diverses i que el nombre d'anuncis que tenen a la plataforma no està relacionat amb la cura que posen en rebre els seus hostes. Tanmateix, la decisió que hem pres de convidar únicament aquells amfitrions que tenen un màxim de dos anuncis actius ens permet delimitar les condicions del programa i assegurar-nos que les ajudes siguin significatives.

  He de tenir la categoria de Superhost?
  Sí. Per poder optar al fons, cal ser un Superhost i haver complert els requisits per tenir la categoria de Superhost almenys quatre vegades en el transcurs de l'activitat com a amfitrió a Airbnb (per exemple, poden ser quatre trimestres diferents en els últims cinc anys). Aquesta condició no és aplicable als amfitrions d'experiències.

  Com funciona el procés d'invitació?
  A partir del 10 d'abril del 2020, un equip especialitzat d'Airbnb convidarà els Superhosts i els amfitrions d'experiències que compleixin els requisits perquè sol·licitin una ajuda econòmica per correu electrònic. Segons el nostre criteri, començarem convidant els Superhosts més antics que es trobin en més dificultats econòmiques. Per valorar-ho, comprovarem la disminució dels ingressos d'aquest any en comparació amb l'any passat. Aquest mateix equip avaluarà les sol·licituds i es posarà en contacte amb els amfitrions per informar-los si la sol·licitud està aprovada. Totes les invitacions es van enviar abans de finals de maig del 2020. L'import restant del fons està reservat als amfitrions d'experiències, que ja han començat a rebre les ajudes. Està previst que acabem de repartir-les totes el setembre del 2020. Fins ara, ja hem concedit el 70 % de les ajudes destinades als amfitrions d'experiències.

  Com funciona el procés de sol·licitud?
  Als que rebin una invitació se'ls demanarà que responguin a unes quantes preguntes perquè Airbnb avaluï la necessitat econòmica que tenen i en quin grau depenen d'Airbnb per obtenir ingressos. Un cop rebis la invitació, disposaràs de set dies per fer la sol·licitud.

  Si s'aprova la meva sol·licitud, quant de temps tardaré a rebre l'ajuda?
  Si aprovem la sol·licitud, t'enviarem els diners en un termini de tres dies hàbils al teu mètode de cobrament habitual. Totes les ajudes s'enviaran abans de mitjans de juny. En funció del mètode de cobrament que facis servir, és possible que passin fins a set dies hàbils abans l'import de l'ajuda no aparegui reflectit al teu compte.

  Quants diners rebré?
  Revisarem les sol·licituds dels amfitrions que compleixin els requisits i aprovarem ajudes de fins a 5000 dòlars per a cada compte, segons les seves necessitats econòmiques.

  Si rebo una ajuda, he de retornar-la?
  Oferim les ajudes sense cap compromís. No cal que tornis els diners i els pots fer servir de la manera que vulguis. Tingues en compte que és responsabilitat teva comprovar si l'aportació que fas és deduïble fiscalment o si reuneix els requisits per poder-la desgravar.

  Com decidiu quins amfitrions s'han vist més perjudicats?
  Sabem que aquest és un tema delicat i complex. Per això, hem redactat uns criteris específics per fer que les nostres decisions siguin més objectives. Comencem per examinar l'evolució dels ingressos dels amfitrions i convidar aquells amfitrions els ingressos dels quals hagin disminuït més en comparació amb els ingressos de l'any anterior durant el mateix període. Després, utilitzem les respostes que els amfitrions han escrit a les seves sol·licituds per entendre millor com els ha afectat econòmicament aquesta reducció d'ingressos.

  Puc demanar tant l'ajut de 250 milions de dòlars com el Fons de compensació per a Superhosts?
  Sí. Hem reservat 250 milions de dòlars per ajudar tots els amfitrions afectats per cancel·lacions relacionades amb la COVID-19. Més informació sobre els requisits per optar a l'ajut de 250 milions de dòlars

  Per què no tots els Superhosts compleixen els requisits?
  Volem ajudar tants amfitrions com puguem, però és important que aquesta ajuda vagi a parar a les persones que més la necessiten. Hi ha centenars de milers de Superhosts arreu del món. Malgrat que tots els membres de la nostra comunitat estan patint les conseqüències de la pandèmia de COVID-19, el fons serveix per ajudar de manera significativa alguns dels Superhosts els ingressos dels quals s'han vist més afectats.

  Prioritzarem l'enviament de les invitacions als amfitrions en funció de diversos criteris, com ara el temps que fa que tenen la categoria de Superhost o el grau en què la pandèmia ha fet disminuir els seus ingressos. Airbnb serà l'únic responsable de prendre aquestes decisions. També oferim altres programes per donar suport als amfitrions, com ara els 250 milions de dòlars que hem reservat per ajudar a cobrir el cost de les cancel·lacions per la COVID-19.

  També hem treballat conjuntament per garantir suport als amfitrions a Airbnb en el recent projecte de llei d'ajuts econòmics per als afectats per la COVID-19, la «COVID-19 stimulus bill» del govern dels Estats Units. Per ajudar-te a trobar altres recursos econòmics que pots tenir a disposició, estem treballant per identificar alguns dels programes d'ajuda financera que s'ofereixen a regions de tot el món. Quan els tinguem, els afegirem a Airbnb.com/COVID.

  Què ha canviat sobre el calendari previst?
  Hem modificat el calendari a causa dels canvis en la nostra estructura organitzativa. Estem processant totes les invitacions i les sol·licituds, i continuarem convidant els amfitrions que compleixin els requisits a sol·licitar una ajuda econòmica. Vam enviar totes les invitacions a finals de maig, un parell de setmanes més tard del que havíem previst. T'agraïm la paciència mentre donem suport als nostres companys i actualitzem la nostra planificació.

  A quines altres ajudes econòmiques poden optar els amfitrions?
  Com a amfitrió a Airbnb, és possible que compleixis els requisits per rebre una ajuda econòmica de l'Administració estatal o local. Hem identificat alguns dels programes d'ajuda financera que s'ofereixen a la teva regió. Trobaràs més informació sobre les ajudes econòmiques per a amfitrions al Centre de recursos.

  La informació que conté aquest article pot haver canviat des que es va publicar.

  Aspectes destacats

  • Vam convidar alguns Superhosts i amfitrions d'experiències a Airbnb que s'han vist afectats econòmicament per la COVID-19 a sol·licitar una ajuda econòmica.

  • S'han concedit 16,8 milions de dòlars.

  • El Fons de compensació per a Superhosts per als amfitrions d'allotjaments ja s'ha exhaurit.

  • Les ajudes reservades per a amfitrions d'experiències es concediran al llarg del mes de setembre.

  • Consulta la nostra guia completa per allotjar hostes en temps de COVID-19.
  Airbnb
  9 d’abr. de 2020
  T'ha resultat útil?