Salta
    Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits
    Novetats sobre la pandèmia de COVID-19
    Si has hagut de modificar els plans de viatge a causa de la COVID-19, pots modificar o cancel·lar les reserves des de la pàgina Viatges.

    Advertències i restriccions de viatge imposades pel govern

    Consulta els enllaços que trobaràs a continuació per llegir les ordenances i els decrets governamentals relacionats amb la COVID-19. Les mesures que estan adoptant els governs canvien constantment, per això et recomanem que comprovis amb certa freqüència si hi ha novetats i que ho facis directament a través de les pàgines oficials de les autoritats locals i nacionals.