Salta
Salta al contingut d'ajuda principal

Com puc convertir-me en Superhost?

Per convertir-te en Superhost, el teu compte ha de tenir una bona reputació i has de complir els requisits següents. Calculem el teu rendiment basant-nos en darrers 12 mesos que has fet d'amfitrió. Tanmateix, no cal que hagis allotjat hostes durant tots els 12 mesos per complir els requisits. Consulta l'estat de la categoria de Superhost.

Requisits per obtenir la categoria de Superhost

  • Haver completat com a mínim 10 estades o 100 nits repartides en 3 estades.
  • Mantenir un índex de resposta del 90 % o superior.
  • Mantenir un índex de cancel·lació de l'1 % (1 reserva de cada 100) com a màxim, excepte les reserves que contempla la nostra Política per a casos de força major.
  • Mantenir una puntuació general de 4,8 (aquesta valoració es basa en les avaluacions dels 365 dies anteriors, tenint en compte la data en què l'hoste ha deixat l'avaluació i no la data de sortida).

Com obtenir la categoria de Superhost

No cal que sol·licitis ser Superhost. Si compleixes els requisits del programa en l'avaluació trimestral, passaràs a ser-ho de manera automàtica. Les avaluacions trimestrals comencen l'1 de gener, l'1 d'abril, l'1 de juliol i l'1 d'octubre de cada any. Un cop finalitzi el període d'avaluació (normalment al cap d'uns 10 dies), t'avisarem per informar-te dels resultats. Només els amfitrions principals poden accedir a la categoria de Superhost.