Salta
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Salta al contingut d'ajuda principal

Com puc calcular el meu cobrament?

El pagament que rebràs és l'equivalent al preu per nit del teu anunci menys la tarifa de servei per a amfitrions. Si vols obtenir informació detallada sobre algun cobrament en concret, consulta l'historial de transaccions.

A més del cost de l'allotjament, els hostes paguen una tarifa de servei a Airbnb. Per aquest motiu, el preu total que veuen és superior a l'import que tu cobres.

A continuació, detallem alguns dels factors que poden fer que l'import del teu cobrament variï:

  • El teu descompte setmanal o mensual, en cas que s'apliqui a la reserva.
  • El teu preu de cap de setmana o personalitzat, en cas que s'apliqui a la reserva.
  • El fet que el nostre sistema arrodoneix els cobraments dels coamfitrions a l'alça o a la baixa, en funció del decimal.
  • L'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicat a la tarifa de servei d'Airbnb, si s'escau.

Si reps una sol·licitud de reserva, però vols modificar el preu que vols cobrar, pots enviar una oferta especial a l'hoste.

Si vols modificar el preu d'una reserva acceptada, hauràs d'enviar una sol·licitud al teu hoste.