Salta
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Salta al contingut d'ajuda principal

Què són l'índex i el temps de resposta i com es calculen?

El teu temps i índex de resposta indiquen, respectivament, la rapidesa i la freqüència amb què respons a les consultes i sol·licituds dels hostes que volen allotjar-se al teu espai. Pots trobar el teu índex de resposta al Tauler de control, a la secció Categoria de Superhost.

És molt important que et centris en l'índex de resposta, que afecta la teva categoria de Superhost i posició en els resultats de cerca. El teu temps de resposta ajuda els hostes a fer-se una idea de la rapidesa amb què rebran notícies teves, però té menys repercussió en la teva categoria com a amfitrió.

Índex de resposta

L'índex de resposta és el percentatge de consultes i sol·licituds de reserva noves a què has respost, acceptant-les, donant-ne confirmació prèvia o rebutjant-les, en un termini de 24 hores durant els últims 30 dies.

Si un hoste t'envia una consulta, una pregunta o qualsevol altre tipus de missatge que no sigui una sol·licitud de reserva a través de l'opció Contacta amb l'amfitrió, hauràs de respondre-hi en un termini de 24 hores per mantenir l'índex de resposta. Si l'hoste t'envia una sol·licitud de reserva, hauràs d'acceptar-la o rebutjar-la en un termini de 24 hores per conservar el mateix índex de resposta.

L'índex de resposta que determina la categoria de Superhost es calcula de manera diferent i es basa en les teves respostes durant els últims 365 dies.

Millorar l'índex de resposta

Per millorar l'índex de resposta, completa aquests passos tan aviat com puguis i en un termini de 24 hores després de rebre una consulta o una sol·licitud:

  • Acceptar o rebutjar les sol·licituds de reserva que rebis
  • Donar la confirmació prèvia o rebutjar les sol·licituds de viatge
  • Contestar els missatges nous dels hostes

Respondre passades aquestes 24 hores es considera una resposta tardana i, per tant, el teu índex de resposta baixarà i el temps de resposta augmentarà. L'índex de resposta pot repercutir a la teva posició en els resultats de cerca.

Tanmateix, l'índex de resposta no es veu afectat pels missatges de seguiment entre els amfitrions i els hostes. No cal que acabis tu la conversa amb un últim missatge per tal de mantenir l'índex de resposta.

Temps de resposta

El temps de resposta és la mitjana del temps que has trigat a respondre a tots els missatges nous durant els últims 30 dies.

Millorar el temps de resposta

Per millorar l'índex i el temps de resposta, completa aquests passos tan aviat com puguis i en un termini de 24 hores després de rebre una consulta o una sol·licitud:

  • Accepta o rebutja les sol·licituds de reserva que rebis
  • Dona la confirmació prèvia o rebutja les sol·licituds de viatge
  • Contesta els missatges nous dels hostes

Les respostes passades aquestes 24 hores es consideren tardanes i, per tant, el temps de resposta augmentarà.

El temps de resposta no es veu afectat pels missatges de seguiment entre els amfitrions i els hostes. No cal que acabis tu la conversa amb un últim missatge per tal de mantenir el temps de resposta.

Més informació

Si has rebut menys de 10 fils de missatges en els darrers 30 dies, el teu índex i temps de resposta es basaran en els 10 fils més recents que hagis rebut en els darrers 90 dies.