Un cop hagis escrit allò que vols cercar, se't mostraran els suggeriments. Fes servir les fletxes amunt i avall per donar una ullada a tots els suggeriments. Per seleccionar-ne un, prem Retorn. Si el fragment seleccionat és una oració, se cercarà aquest text. Si el suggeriment és un enllaç, el navegador obrirà la pàgina.
Normatives

Compartició de dades fiscals a Espanya: preguntes freqüents

Pots llegir aquest article en castellà, català o anglès.

Índex

 1. Informació general sobre el Reial decret 1070/2017 (AEDAF)
 2. Com m'afecta el Reial decret? (AEDAF)
 3. Casos possibles.
 4. Situacions especials aplicables als professionals.
 5. Situacions especials aplicables als llogaters i arrendataris.
 6. Situacions especials aplicables als hostes.
 7. Situacions especials aplicables als no usuaris.
 8. Drets de protecció de dades.
 9. DAC7 - Compartició de dades de la UE.
 10. Més informació sobre l'impost sobre la renda a Espanya.

1. Informació general sobre el Reial decret 1070/2017 (AEDAF)

A continuació, et proporcionem informació que potser et cal saber sobre el Reial decret 1070/2017. Totes les preguntes sobre aquest tema específic d'aquest apartat i el següent, Com m'afecta aquest Reial decret?, les ha contestat l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF).

Volem deixar-ho clar: aquesta informació no és cap assessorament legal o fiscal, sinó un punt de referència per ajudar-te a començar a buscar informació. Rebre assessorament fiscal és una qüestió complexa i requereix que prenguis les teves pròpies decisions. Et recomanem que consultis el teu cas amb un assessor fiscal.

A qui afecta el Reial decret 1070/2017?

Aquest Reial decret afecta exclusivament les persones i entitats que presten serveis d'intermediació entre els amfitrions i els hostes per al lloguer temporal d'allotjaments turístics, que impliquin l'ús total o parcial d'un habitatge moblat i equipat que es trobi en territori espanyol. En concret, les plataformes col·laboratives es veuen afectades per aquest Reial decret.

L'obligació d'Airbnb de compartir dades afecta el meu anunci?

L'obligació de compartir les dades només afecta els allotjaments temporals amb finalitats turístiques.

No es compartiran les dades dels allotjaments següents:

 • Habitatges que tenen com a finalitat principal satisfer la necessitat d'habitatge permanent de l'hoste.
 • Allotjaments turístics regulats segons la seva normativa específica, com ara establiments hotelers (hotels, aparthotels, albergs, centres termals, etc.), cases rurals, càmpings, etc.
 • Allotjaments en règim de multipropietat.

Es tracta d'una obligació que s'ha de complir un sol cop o que s'ha de fer de manera regular?

S'ha d'informar l'Agència Tributària periòdicament i de manera indefinida. La declaració d'impostos corresponent a la renda del 2018 es farà efectiva entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Les corresponents als anys successius es presentaran en declaracions trimestrals .

Quina informació personal en particular cal compartir amb l'Agència Tributària espanyola en aplicació del Reial decret 1070/2017?

 • Identificació del propietari de l'immoble.
 • Identificació dels cedents (amfitrions) si no en són els propietaris.
 • Identificació dels hostes (cessionaris).
 • Identificació de la propietat: adreça completa, incloent-hi la referència cadastral, si en té.
 • Nombre de dies d'ús de l'habitatge amb finalitats turístiques.
 • Import que ha rebut l'amfitrió.
 • Data d'inici de la reserva.

El Reial decret exigeix compartir dades en relació amb totes les transaccions fetes durant l'any 2018?

Sí, s'aplica a totes i cadascuna de les transaccions corresponents al 2018 i en endavant.

L'Agència Tributària pot compartir les dades facilitades per la plataforma amb altres institucions públiques?

Es reserva la informació obtinguda per l'Agència Tributària en l'exercici de les seves funcions. D'acord amb l'article 95 de la Llei tributària general, l'Agència Tributària amb caràcter general no pot compartir les dades amb altres administracions no tributàries.

2. Com m'afecta el Reial Decret?

Si no soc un amfitrió resident a l'estat espanyol, es compartiran les meves dades?

Sí. L'obligació de compartir les dades fa referència a tots els titulars d'habitatges situats en territori espanyol.

Si la plataforma fa declaracions trimestrals de dades a l'Agència Tributària, vol dir que jo com a amfitrió també he de fer devolucions trimestrals?

No. Les obligacions d'informació trimestral corresponen exclusivament a la plataforma. L'amfitrió que no actuï com a empresari, si és resident a Espanya, només ha de declarar els ingressos obtinguts en la seva declaració anual de l'impost sobre la renda (IRPF) i, si no és resident a Espanya, en la seva declaració trimestral de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR). Si el lloguer turístic forma part d'una activitat empresarial, s'aplicarà el que estableix la normativa específica per a aquests casos.

L'Agència Tributària pot revisar les meves declaracions sobre la renda dels darrers 4 anys?

Sí, el període de revisió per part de l'Agència Tributària és de 4 anys a partir de la data en què hauries d'haver declarat aquests ingressos. El termini establert es compta des de l'últim dia en què es podria haver presentat voluntàriament la declaració tributària.

Encara puc declarar els ingressos obtinguts durant l'any 2018?

Depèn de la naturalesa, la residència i l'activitat de l'amfitrió.

1. Si ets una persona física que no actua com a empresari:

 • Si ets resident a Espanya, has de pagar l'IRPF i els ingressos obtinguts l'any 2018 es declararan l'any 2019 dins del període establert per la normativa, que normalment és d'abril a juny. Pel que fa als ingressos no declarats d'anys anteriors, es podran presentar declaracions complementàries.
 • Si no ets resident a Espanya, has de pagar l'impost sobre la renda de no residents. En aquest cas, si la declaració d'ingressos surt a pagar, has de presentar una declaració fiscal trimestral per a totes les operacions que afecten la mateixa propietat, en el període comprès entre l'1 i el 20 (ambdós inclosos) del mes següent a cada trimestre; és a dir, els mesos d'abril, juliol, octubre i gener. Si no has presentat la declaració fiscal dels trimestres anteriors, es podran presentar un cop transcorregut el termini però abans de ser requerits per l'Agència Tributària. En aquest cas no rebràs cap sanció, però s'imputaran recàrrecs. Quan el resultat sigui zero, s'ha de declarar anualment de l'1 al 20 de gener de l'any següent.

2. Si l'amfitrió actua com a empresari: en el cas dels residents a Espanya, hauran de declarar els seus ingressos d'acord amb el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre la renda de les societats (entitats jurídiques). En el cas de no residents, s'aplica el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de no residents.

És possible que les dades que comparteixen les plataformes sobre els meus ingressos no coincideixin amb les que he declarat?

Les plataformes col·laboratives han d'informar dels ingressos nets que ha rebut l'amfitrió («import rebut»), però els amfitrions han de declarar els seus ingressos bruts per una banda i les despeses deduïbles per una altra. Per a més informació sobre les despeses que pots deduir, consulta el teu assessor fiscal.

3. Casos possibles

Quines dades compartirà Airbnb amb l'Agència Tributària espanyola?

Airbnb compartirà les dades següents (en la mesura en què estiguin disponibles):

 • Identificació del propietari de l'immoble.
 • Identificació dels cedents (amfitrions) si no són els propietaris.
 • Identificació dels hostes.
 • Identificació de la propietat: adreça completa, incloent-hi la referència cadastral, si en té.
 • Nombre de dies d'ús de l'habitatge.
 • Import que ha rebut l'amfitrió.
 • Data d'inici de la reserva.

Quina és la base legal sobre la qual Airbnb processa les meves dades?

Airbnb processa les teves dades per complir les nostres obligacions legals d'acord amb el Reial decret 1070/2017.

L'obligació de compartir les dades no afecta el meu anunci i ja ho he notificat al perfil de l'anunci. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

No compartirem les dades de caràcter personal en els casos en què s'hagi informat que, per a aquest anunci en concret, l'obligació de compartir dades de caràcter personal no s'aplica d'acord amb les exempcions establertes en el Reial Decret 1070/2017.

Si no he confirmat les meves dades fiscals a l'anunci ni al perfil, Airbnb compartirà les meves dades? Quines dades personals específiques compartirà Airbnb?

Compartirem la informació actual que tenim sobre tu i l'anunci, com per exemple: el teu nom, data d'inici de la reserva, etc. amb l'Agència Tributària, excepte els casos en què hagis notificat una exempció aplicable als anuncis.

Si no confirmes les dades fiscals ni afegeixes cap informació addicional al perfil ni a l'anunci, Airbnb compartirà la informació que s'inclogui al perfil i a l'anunci, així com les reserves completades.

Airbnb investigarà de manera proactiva si soc administrador, propietari o arrendatari de l'immoble de l'anunci?

Si no especifiques aquesta informació al teu perfil d'amfitrió, compartirem la informació tal com apareix i donarem per fet que l'amfitrió del compte és el propietari de l'immoble que s'anuncia a la plataforma.

Si tinc més d'un mètode de cobrament al meu perfil, quina informació es compartirà?

Si hi ha més d'un mètode de cobrament designat al perfil d'usuari, compartirem la informació del propietari d'aquest perfil, excepte quan el compte sigui un compte de coamfitrió: en aquest cas compartirem les dades de tots dos, de l'amfitrió i del coamfitrió.

Si desactivo ara el compte d'Airbnb, es compartiran les meves dades?

Sí. Es compartirà tota la informació disponible sobre amfitrions que hagin rebut ingressos a través de la plataforma d'Airbnb a partir de l'1 de gener del 2018.

Si sol·licito eliminar el meu compte d'Airbnb ara, es compartiran les meves dades?

Sí. Pots sol·licitar que les eliminem, però has de tenir en compte que en cap cas eliminarem les dades personals que hem de comunicar a l'Agència Tributària espanyola fins a haver complert amb les nostres obligacions segons estipula el Reial decret. Es compartirà tota la informació disponible sobre amfitrions que hagin rebut ingressos a través de la plataforma d'Airbnb a partir de l'1 de gener del 2018.

No soc el propietari de l'immoble del meu anunci. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

Si ets amfitrió de la plataforma d'Airbnb i has rebut ingressos com a resultat de la teva activitat a través de la plataforma a partir del dia 1 de gener del 2018, les teves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària.

Soc coamfitrió. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

Sí, la informació que apareix en el teu perfil d'amfitrió es compartirà, i en els casos en què s'identifiqui un coamfitrió d'un anunci actiu durant l'any 2018 (cosa que implica que l'amfitrió va rebre ingressos d'aquest anunci durant l'any 2018), i en endavant, la informació del perfil d'usuari del coamfitrió també es compartirà amb l'Agència Tributària espanyola.

Soc amfitrió a Airbnb. He de compartir les dades dels meus hostes?

No has de compartir les dades dels teus hostes amb Airbnb.

Airbnb pot fer servir la informació dels contribuents per a altres finalitats?

No, Airbnb només farà servir les teves dades per complir les obligacions imposades pel Reial decret espanyol i per a cap altre propòsit.

Si ja he completat o confirmat els camps de l'amfitrió i de l'anunci amb la meva informació fiscal, es poden canviar?

Sí. Per modificar les dades de l'amfitrió, ves a la secció Compte de la pàgina de perfil i fes clic a Impostos. A la secció Contribuents, fes clic a la icona de fletxa > per suprimir les dades i tornar a emplenar-la correctament.

Si el que vols és modificar les dades del teu anunci, hauràs d'entrar-hi i accedir a Polítiques. A continuació, podràs canviar el que necessitis a l'apartat Afegeix les teves dades sobre la renda.

4. Situacions especials aplicables als professionals

Soc gestor d'immobles, però no soc el propietari dels allotjaments que anuncio i gestiono. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

Sí, la informació que apareix en el teu perfil d'amfitrió es compartirà i, en els casos en què s'identifiqui un coamfitrió d'un anunci actiu durant l'any 2018 (cosa que implica que l'amfitrió va rebre ingressos d'aquest anunci durant l'any 2018) i en endavant, la informació del perfil d'usuari del coamfitrió també es compartirà amb l'Agència Tributària espanyola.

Soc gestor d'immobles, però no soc el propietari dels allotjaments que anuncio i gestiono. Tinc l'obligació de compartir les dades del propietari de l'immoble amb Airbnb?

Hem afegit un camp opcional a les dades de l'anunci perquè puguis afegir aquesta informació, però tingues en compte que tot i que el camp és opcional, cal aportar la identificació del propietari de l'allotjament d'acord amb el que estipula el número de consulta vinculant V308318 de la Direcció General de Tributs. Tingues en compte que, si no ens facilites totes les dades addicionals que et demanem pel que fa al propietari, estarem obligats a compartir la informació actual que tenim sobre tu i donarem per fet que ets el propietari dels immobles associats als anuncis que gestiones.

Soc gestor d'immobles, però no soc el propietari dels allotjaments que anuncio i gestiono. Airbnb compartirà la informació del propietari dels allotjaments que he proporcionat amb l'Agència Tributària espanyola?

Si proporciones totes les dades addicionals de l'anunci, incloent-hi les dades del propietari, aquesta informació es compartirà amb l'Agència Tributària.

Gestiono un allotjament a Airbnb en nom del propietari de l'allotjament. No tinc el seu NIF espanyol ni tinc les dades de cap altre document d'identitat seu. Què he de fer?

Tingues en compte que afegir aquesta informació addicional és opcional, però si no ens la dones, t'identificarem com a propietari de l'immoble. Si no disposes de la informació sol·licitada, pots sol·licitar-la al propietari de l'allotjament.

Soc gestor d'immobles, però no soc el propietari dels allotjaments que anuncio i gestiono. Quina informació meva compartirà Airbnb?

Compartirem el teu nom complet o nom d'empresa i el número d'identificació fiscal.

5. Situacions especials aplicables als llogaters i arrendataris

No soc el propietari de l'immoble del meu anunci. He de compartir les dades personals del propietari amb Airbnb?

Hem afegit un camp especial als detalls de l'anunci perquè puguis incloure aquesta informació. Tingues en compte que, si no proporciones totes les dades addicionals que et demanem, estarem obligats a compartir la informació actual que tenim sobre tu i el teu anunci i t'identificarem com el propietari de l'immoble.

No soc el propietari de l'immoble de l'anunci. Airbnb compartirà les dades del propietari, que he facilitat a Airbnb, amb l'Agència Tributària espanyola?

Sí. Si ens dones les dades del propietari, compartirem aquesta informació amb l'Agència Tributària.

No soc el propietari sinó l'amfitrió de l'allotjament que s'anuncia a la plataforma d'Airbnb. Hauria d'introduir les meves dades al camp «Propietari» que es troba a la pàgina d'informació de l'anunci?

No, en aquest camp només s'han d'introduir les dades corresponents al propietari de l'immoble.

A la meva comunitat autònoma, hi ha normatives que requereixen un número de registre per als allotjaments turístics, però en aquest cas n'estic exempt. Això vol dir que no cal que Airbnb comparteixi la informació de l'anunci amb l'Agència Tributària? Me n'he de declarar exempt?

No, són dues normes diferents que regulen obligacions diferents. Potser no necessites obtenir un número de registre per allotjar hostes a través d'Airbnb, però has de facilitar les teves dades fiscals. Si en vols més informació, et recomanem que consultis la secció Informació general sobre el Reial decret 1070/2017 que cal conèixer de la pàgina de Preguntes freqüents.

6. Situacions especials aplicables als hostes

Airbnb compartirà les dades personals dels hostes?

Sí, tot i que només compartirem informació sobre els hostes que hagin reservat estades a Espanya a través de la plataforma a partir de l'1 de gener del 2018.

Quines dades personals compartirà Airbnb dels seus hostes?

Compartirem el nom complet de l'hoste i el número i tipus de document d'identitat que s'hagi compartit amb Airbnb, així com la seva nacionalitat.

7. Situacions especials aplicables als no usuaris

No soc usuari d'Airbnb, però soc el propietari d'un allotjament que s'anuncia a la plataforma d'Airbnb en territori espanyol. Les meves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola?

Sí. Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola.

No soc usuari d'Airbnb, però soc el propietari d'un allotjament que s'anuncia a la plataforma d'Airbnb en territori espanyol. Teniu les meves dades?

Per verificar si tenim les teves dades, ens hauràs de proporcionar la informació que t'indiquem a continuació: Indica'ns:

 1. El teu nom complet.
 2. El número cadastral de l'immoble que tens en propietat.

Quan hàgim rebut aquesta informació, comprovarem si tenim dades teves i t'ho notificarem al més aviat possible.

Qui ha compartit les meves dades amb Airbnb?

Si ets propietari d'un immoble, l'inquilí pot compartir les teves dades si és amfitrió a Airbnb. Si ets propietari d'un allotjament que està publicat a la plataforma d'Airbnb a través d'un gestor d'immobles, aquest pot compartir les teves dades.

Les meves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola?

Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament que està anunciat a Airbnb al territori espanyol i que va tenir alguna reserva l'any 2018, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola.

Quines dades es compartiran?

Airbnb compartirà les dades següents (en la mesura en què estiguin disponibles):

 • Identificació del propietari de l'immoble.
 • Identificació dels cedents (amfitrions) si no són els propietaris.
 • Identificació dels hostes.
 • Identificació de la propietat: adreça completa, incloent-hi la referència cadastral, si en té.
 • Nombre de dies d'ús de l'habitatge amb finalitats turístiques.
 • Import que ha rebut l'amfitrió.
 • Data d'inici de la reserva.

Les meves dades es poden utilitzar per a qualsevol altre propòsit?

No. Airbnb només farà servir les teves dades per complir les obligacions imposades pel Decret fiscal espanyol.

No he rebut ingressos de l'allotjament. Es compartiran les meves dades amb l'Agència Tributària espanyola?

Sí. El Decret fiscal espanyol ens obliga a compartir les dades de tot propietari d'un allotjament publicat a Airbnb en el territori espanyol que hagi rebut reserves durant l'any 2018. Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament al territori espanyol, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola encara que no n'hagis obtingut ingressos.

8. Drets de protecció de dades

Quina és la base legal per recopilar les meves dades?

El Decret fiscal espanyol estableix que Airbnb té l'obligació legal de compartir les dades de tot propietari d'un allotjament que s'hagi anunciat a Airbnb en el territori espanyol i que hagi rebut reserves durant l'any 2018. Només recopilem les teves dades per complir les nostres obligacions legals en virtut del Decret fiscal espanyol.

No tinc compte a Airbnb, com puc exercir els meus drets pel que fa a les dades personals en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)?

Visita el nostre article del Centre d'ajuda sobre els drets en matèria de protecció de dades per obtenir més informació. A més, a través dels enllaços et pots posar en contacte amb nosaltres si vols saber com exercir els teus drets en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Tingues en compte que el primer pas serà que Airbnb verifiqui si disposa de dades teves o relacionades amb la teva propietat. Per tant, et demanarem el teu nom complet i el número cadastral de l'allotjament que tens en propietat.

Si ja tenim les teves dades, avaluarem la sol·licitud.

Si no tenim les teves dades, te n'informarem per correu electrònic.

Puc demanar que s'eliminin les dades?

Pots enviar una sol·licitud, però tingues en compte que les teves dades es compartiran igualment amb l'Agència Tributària espanyola, ja que és una obligació legal per a Airbnb.

9. DAC7 - Compartició de dades dins de la UE

Les sigles DAC7 fan referència a la Directiva 2021/514 del Consell de la UE, que obliga les empreses en línia com Airbnb a recopilar les dades fiscals de certs usuaris de la plataforma que reben ingressos a través d'Airbnb i a informar-ne a les autoritats pertinents. Si tens un anunci d'una propietat situada dins d'un dels 27 estats membres de la UE o si ets resident d'un estat membre de la UE, el DAC7 t'afecta.

Una persona és resident a efectes del DAC7 en un país en el qual la persona té la seva adreça principal i, a més, en qualsevol altre país en el qual la persona tingui un número d'identificació fiscal (TIN).

Si vols més informació sobre com Airbnb comparteix les dades fiscals, consulta la nostra pàgina de preguntes freqüents.

10. Més informació sobre l'impost sobre la renda a Espanya

És important que, com amfitrió, compleixis totes les lleis aplicables, incloent-hi les obligacions fiscals de declarar els ingressos guanyats a Airbnb. Per ajudar-te en aquests sentit, ens hem associat amb una empresa de comptabilitat externa per oferir una guia fiscal gratuïta que cobreix la informació fiscal general d'Espanya (disponible en castellà/català/anglès).

T'hem ajudat amb aquest article?

Articles relacionats

Obtén ajuda amb les reserves, el compte i molt més.
Inicia la sessió o registra't