Salta
  Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  Compartició de dades fiscals a Espanya: preguntes freqüents

  Pots llegir aquest article en castellà, català o anglès.

  Taula de continguts

  1. Informació general sobre el Reial Decret 1070/2017 (AEDAF)
  2. Com m'afecta aquest reial decret? (AEDAF)
  3. Possibles situacions
  4. Situacions especials que s'apliquen als professionals
  5. Situacions especials que s'apliquen als llogaters i arrendataris
  6. Situacions especials que s'apliquen als hostes
  7. Situacions especials que s'apliquen a no usuaris
  8. Drets de protecció de dades
  9. Més informació sobre l'impost sobre la renda a Espanya

  1. Informació general sobre el Reial Decret 1070/2017 (AEDAF)

  A continuació, et proporcionem informació que potser et cal saber sobre el Reial Decret 1070/2017. Totes les preguntes sobre aquest tema específic en aquest apartat i l'apartat següent «Com m'afecta aquest Reial Decret?» les ha contestades l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals («AEDAF»).

  Volem deixar-ho clar: aquesta informació no és cap assessorament legal o fiscal, sinó un punt de referència per ajudar-te a començar a buscar informació. Rebre assessorament fiscal és una qüestió complexa i requereix que prenguis les teves pròpies decisions. Et recomanem que consultis el teu cas amb un assessor fiscal.

  A qui afecta el Reial Decret 1070/2017?

  Aquest Reial Decret s'aplica exclusivament a les persones i entitats que presten serveis d'intermediació entre els amfitrions i els hostes per al lloguer temporal d'allotjaments turístics, que impliquin l'ús total o parcial d'un habitatge moblat i equipat que estigui situat en territori espanyol. En concret, les «plataformes col·laboratives» es veuran afectades per aquest Reial Decret.

  L'obligació d'Airbnb de compartir dades afecta el meu anunci?

  L'obligació de compartir les dades només fa referència als allotjaments temporals utilitzats amb finalitats turístiques.

  No es compartiran les dades dels allotjaments següents:

  • Habitatges la finalitat principal dels quals sigui satisfer la necessitat d'un habitatge permanent de l'hoste
  • Allotjaments turístics regulats segons la seva normativa específica, com ara establiments hotelers (hotels, hotels apartament, albergs, centres termals, etc.), cases rurals, albergs, càmpings, etc.
  • Allotjaments en règim «d'aprofitament per torns»

  La sol·licitud d'informació es farà una sola vegada o cal informar de manera continuada?

  L'obligació d'informar l'Agència Tributària és indefinida i periòdica. La declaració d'impostos corresponent a la renda del 2018 és anual i es farà efectiva entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Les corresponents als anys successius es presentaran en declaracions trimestrals.

  Quina informació personal en particular cal compartir amb l'Agència Tributària espanyola en aplicació del Reial Decret 1070/2017?

  • Identificació del propietari de l'allotjament
  • Identificació dels cedents (o amfitrions) si no són el propietari de l'allotjament
  • Identificació dels hostes (cessionaris)
  • Identificació de la propietat: l'adreça completa, incloent-li la referència de cadastre, si en té d'assignada
  • Nombre de dies que es destina l'habitatge a finalitats turístiques
  • Import que rep l'amfitrió
  • Data d'inici de la reserva

  El Reial Decret exigeix compartir dades en relació amb totes les transaccions realitzades durant l'any 2018?

  Sí, s'aplica a totes i cadascuna de les transaccions corresponents al 2018 i en endavant.

  L'Agència Tributària pot compartir les dades facilitades per la plataforma amb altres institucions públiques?

  Es reserva la informació obtinguda per l'Agència Tributària en l'exercici de les seves funcions. D'acord amb l'article 95 de la Llei tributària general, l'Agència Tributària amb caràcter general no pot compartir les dades amb altres administracions no tributàries.

  2. Com m'afecta el Reial Decret?

  Si no soc un amfitrió resident espanyol, es compartiran les meves dades?

  Sí. L'obligació d'informar afecta tots els titulars d'habitatges situats en territori espanyol.

  Si la plataforma fa declaracions trimestrals de dades a l'Agència Tributària, vol dir que jo com a amfitrió també he de fer declaracions trimestrals?

  No. Les obligacions d'informació trimestral corresponen exclusivament a la plataforma. L'amfitrió que no actuï com a empresari, si és resident a Espanya, només ha de declarar els ingressos obtinguts en la seva declaració anual de l'impost sobre la renda (IRPF) i, si no és resident a Espanya, en la seva declaració trimestral de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR). Si el lloguer turístic forma part d'una activitat empresarial, s'aplicarà el que estableix la normativa específica per a aquests casos.

  L'Agència Tributària pot revisar les meves declaracions sobre la renda dels darrers 4 anys?

  Sí, el període de revisió per part de l'Agència Tributària és de 4 anys a partir de la data en què hauries d'haver declarat aquests ingressos. El termini establert es compta des de l'últim dia en què es podria haver presentat voluntàriament la declaració tributària.

  Encara puc declarar els ingressos obtinguts durant l'any 2018?

  Això dependrà de la naturalesa, l'activitat i el lloc on resideix l'amfitrió:

  1. Si ets una persona física que no actua com a empresari:

  • Si ets resident a Espanya, has de pagar l'IRPF i els ingressos obtinguts l'any 2018 es declararan l'any 2019 dins del període establert per la normativa, que normalment és d'abril a juny. Pel que fa als ingressos no declarats d'anys anteriors, es podran presentar declaracions complementàries.
  • Si no resideixes a Espanya, has de pagar l'impost sobre la renda de no residents. En aquest cas, si el resultat de la declaració d'ingressos és que cal pagar, has de presentar una declaració fiscal trimestral per a totes les operacions que afecten la mateixa propietat, en el període comprès entre l'1 i el 20 (ambdós inclosos) del mes següent a cada trimestre; és a dir, els mesos d'abril, juliol, octubre i gener. Si no has presentat la declaració fiscal dels trimestres anteriors, es podran presentar un cop transcorregut el termini però abans de ser requerits per l'Agència Tributària. En aquest cas no rebràs cap sanció però s'imputaran recàrrecs. Quan el resultat sigui zero, s'ha de declarar anualment de l'1 al 20 de gener de l'any següent.

  2. Si l'amfitrió actua com a empresari: en el cas dels residents a Espanya, hauran de declarar els seus ingressos d'acord amb el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre la renda de les societats (entitats jurídiques). En el cas de no residents, s'aplicarà el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de no residents.

  És possible que les dades que comparteixen les plataformes sobre els meus ingressos no coincideixin amb les que he declarat?

  Les plataformes col·laboratives han d'informar dels ingressos nets que ha rebut l'amfitrió («import rebut»), però els amfitrions han de declarar els seus ingressos bruts per una banda i les despeses deduïbles per l'altra. Si vols més informació sobre les despeses que pots deduir, et recomanem que ho consultis amb el teu assessor fiscal.

  3. Possibles situacions

  Quines dades compartirà Airbnb amb l'Agència Tributària espanyola?

  Airbnb compartirà les dades següents (en la mesura en què estiguin disponibles):

  • Identificació del propietari de l'allotjament
  • Identificació de l'amfitrió o amfitrions si no són propietaris de l'allotjament
  • Identificació dels hostes
  • Identificació de la propietat: adreça, incloent-hi la referència de cadastre si en té d'assignada
  • Nombre de dies que es destina l'habitatge a finalitats turístiques
  • Import que ha rebut l'amfitrió
  • Data d'inici de la reserva

  Quina és la base legal sobre la qual Airbnb processa les meves dades?

  Airbnb està processant les teves dades per complir les nostres obligacions legals d'acord amb el Reial Decret 1070/2017.

  L'obligació de compartir les dades no afecta el meu anunci i ja ho he notificat al perfil de l'anunci. En aquest cas, Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

  No compartirem les dades personals en els casos en què s'hagi informat que, per a aquest anunci en concret, l'obligació de compartir dades de caràcter personal no s'aplica d'acord amb les exempcions establertes en el Reial Decret 1070/2017.

  Si no he confirmat les meves dades fiscals a l'anunci ni al perfil, Airbnb compartirà les meves dades? Quines dades personals específiques compartirà Airbnb?

  Compartirem la informació actual que tenim sobre tu i l'allotjament, com per exemple: el teu nom, data d'inici de la reserva, etc. amb l'Agència Tributària, excepte els casos en què hagis notificat una exempció aplicable als allotjaments.

  Si no confirmes les dades fiscals ni afegeixes cap informació addicional al teu perfil o anunci, Airbnb compartirà la informació que s'inclogui al perfil i a l'anunci, així com les reserves completades.

  Airbnb investigarà de manera proactiva si soc administrador, propietari o arrendatari de l'allotjament de l'anunci?

  Si no especifiques aquesta informació al teu perfil d'amfitrió, compartirem la informació tal com apareix i assumirem que l'amfitrió del compte és el propietari de l'allotjament que s'anuncia a la plataforma.

  Si tinc més d'un mètode de cobrament al meu perfil, quina informació es compartirà?

  Si hi ha més d'un mètode de cobrament designat al perfil d'usuari, compartirem la informació del propietari d'aquest perfil, excepte quan el compte sigui un compte de coamfitrió: en aquest cas compartirem les dades de tots dos, de l'amfitrió i del coamfitrió.

  Si desactivo ara el compte d'Airbnb, es compartirà la meva informació?

  Sí. Es compartirà tota la informació disponible sobre amfitrions que hagin rebut ingressos a través de la plataforma d'Airbnb des de l'1 de gener de 2018.

  Si sol·licito eliminar el meu compte d'Airbnb ara, es compartiran les meves dades?

  Sí. Pots sol·licitar que les eliminem, però has de tenir en compte que en cap cas eliminarem les dades personals que hem de comunicar a l'Agència Tributària espanyola fins a haver complert amb les nostres obligacions segons estipula el Reial Decret. Es compartirà tota la informació disponible sobre amfitrions que hagin rebut ingressos a través de la plataforma d'Airbnb a partir de l'1 de gener de 2018.

  No soc el propietari de l'allotjament del meu anunci. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

  Si ets amfitrió de la plataforma d'Airbnb i has rebut ingressos a conseqüència de l'activitat que realitzes a través de la plataforma a partir del dia 1 de gener de 2018, les teves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària.

  Soc coamfitrió. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

  Sí, la informació que apareix en el teu perfil d'amfitrió es compartirà, i en els casos en què s'identifiqui un coamfitrió d'un anunci actiu el 2018 (cosa que implica que l'amfitrió va rebre ingressos d'aquest anunci durant l'any 2018) i en endavant, la informació del perfil d'usuari del coamfitrió també es compartirà amb l'Agència Tributària espanyola.

  Soc amfitrió a Airbnb. He de compartir les dades dels meus hostes?

  No has de compartir les dades dels teus hostes amb Airbnb.

  Pot utilitzar la informació dels contribuents per a altres finalitats Airbnb?

  No, Airbnb només utilitzarà les teves dades per complir les obligacions imposades pel Reial Decret espanyol.

  Si ja he completat o confirmat els camps de l'amfitrió i de l'anunci amb la meva informació fiscal, es poden canviar?

  Sí. Per modificar la informació de l'amfitrió, accedeix a «Configuració» a la pàgina del teu perfil i, a continuació, ves a Preferències de cobrament. A la secció Informació del contribuent, fes clic a la línia de punts per suprimir la informació i tornar a emplenar-la correctament.

  Si vols canviar la informació de l'anunci, hauràs d'accedir-hi i, a continuació, dirigir-te a la secció Polítiques, des d'on podràs modificar la informació a través de l'opció Afegeix la informació de l'impost sobre la renda.

  4. Situacions especials aplicables als professionals

  M'encarrego d'administrar les propietats dels anuncis, però no en soc el propietari. Airbnb compartirà les meves dades personals amb l'Agència Tributària espanyola?

  Sí, la informació que apareix al teu perfil d'amfitrió es compartirà i, en els casos en què s'identifiqui, un coamfitrió d'un allotjament actiu durant el 2018 (és a dir, si l'amfitrió va rebre ingressos de l'allotjament el 2018), la informació del perfil d'usuari del coamfitrió també es compartirà amb l'Agència Tributària.

  M'encarrego d'administrar les propietats dels anuncis, però no en soc el propietari. Tinc l'obligació de compartir les dades del propietari amb Airbnb?

  Hem afegit un camp opcional a les dades de l'anunci perquè puguis afegir aquesta informació, però tingues en compte que tot i que el camp és opcional, cal aportar la identificació del propietari de l'allotjament d'acord amb el que estipula el número de consulta vinculant V308318 de la Direcció General de Tributs. Tingues en compte que, si no ens facilites totes les dades addicionals que et demanem respecte al propietari, estarem obligats a compartir la informació actual que tenim sobre tu i els anuncis que gestiones i t'haurem d'identificar com a propietari de cada anunci pel qual no proporcionis les dades del propietari.

  M'encarrego d'administrar l'allotjament dels anuncis, però no en soc el propietari. Airbnb compartirà les dades del propietari de l'anunci que he proporcionat a l'Agència Tributària espanyola?

  Si proporciones totes les dades addicionals de l'allotjament, incloent-hi les dades del propietari, aquesta informació es compartirà amb l'Agència Tributària.

  Gestiono un anunci a Airbnb en nom del propietari de l'allotjament. No tinc el seu NIF espanyol ni tinc les dades de cap altre document d'identitat seu. Què he de fer?

  Tingues en compte que afegir aquesta informació addicional és opcional, però si no la proporciones, t'identificarem com a propietari de l'allotjament. Si no disposes de la informació requerida, pots sol·licitar-la al propietari de l'allotjament.

  M'encarrego d'administrar els allotjaments dels anuncis, però no en soc el propietari. Airbnb compartirà les meves dades personals?

  Sí, compartirem el teu nom complet o raó social i el número d'identificació fiscal.

  5. Situacions especials aplicables als arrendataris

  No soc el propietari de l'allotjament del meu anunci. He de compartir les dades personals del propietari amb Airbnb?

  Hem afegit un camp especial als detalls de l'anunci perquè puguis incloure aquesta informació. Tingues en compte que si no proporciones totes les dades addicionals que et demanem estarem obligats a compartir la informació actual que tenim sobre tu i l'anunci i t'identificarem com el propietari de l'allotjament de l'anunci.

  No soc el propietari de l'allotjament del meu anunci. Airbnb compartirà les dades del propietari que he facilitat a Airbnb amb l'Agència Tributària espanyola?

  Sí. Si ens proporciones les dades del propietari, compartirem aquesta informació amb l'Agència Tributària.

  No soc el propietari de l'allotjament que s'anuncia a Airbnb, però sí que en soc l'amfitrió. Hauria d'introduir les meves dades al camp «Propietari» que es troba a la pàgina d'informació de l'anunci?

  No, en aquest camp només s'han d'introduir les dades corresponents al propietari de l'allotjament.

  A la meva comunitat autònoma, hi ha normatives que requereixen un número de registre per als allotjaments turístics, però en aquest cas n'estic exempt. Això vol dir que no cal que Airbnb comparteixi la informació de l'anunci amb l'Agència Tributària? Me n'he de declarar exempt?

  No, són dues normes diferents que regulen les diferents obligacions. Potser no necessites obtenir un número de registre per allotjar hostes a través d'Airbnb, però has de facilitar les teves dades fiscals. Si en vols més informació, et recomanem que consultis la secció «Informació general sobre el Reial Decret 1070/2017 que cal conèixer» de la pàgina de preguntes freqüents.

  6. Situacions especials aplicables als hostes

  Airbnb compartirà les dades personals dels hostes?

  Sí, tot i que només compartirem informació sobre els hostes que hagin reservat estades a Espanya a través de la plataforma a partir de l'1 de gener del 2018.

  Quines dades personals dels hostes compartirà Airbnb?

  Compartirem el nom complet de l'hoste, el número i el tipus de document d'identitat que s'hagi compartit amb Airbnb, així com la seva nacionalitat.

  7. Situacions especials aplicables als no usuaris

  No soc usuari d'Airbnb, però soc propietari d'un allotjament que s'anuncia a la plataforma d'Airbnb a Espanya. Les meves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola?

  Sí. Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola.

  No soc usuari d'Airbnb, però soc propietari d'un allotjament que s'anuncia a la plataforma d'Airbnb a Espanya. Teniu les meves dades?

  Per verificar si tenim les teves dades, ens hauràs de proporcionar la informació que t'indiquem a continuació:

  1. El teu nom complet.
  2. El número de cadastre de l'allotjament que tens en propietat.

  Quan hàgim rebut aquesta informació, comprovarem si tenim dades teves i t'ho notificarem al més aviat possible.

  Qui ha compartit les meves dades amb Airbnb?

  Si ets propietari d'un allotjament, l'inquilí pot compartir les teves dades si és amfitrió a Airbnb. Si ets propietari d'un allotjament que està publicat a la plataforma d'Airbnb a través d'un gestor immobiliari, el gestor pot compartir les teves dades.

  Les meves dades personals es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola?

  Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament que està anunciat a Airbnb al territori espanyol i que va tenir alguna reserva l'any 2018, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola.

  Quines dades es compartiran?

  Airbnb compartirà les dades següents (en la mesura en què estiguin disponibles):

  • Identificació del propietari de l'allotjament.
  • Identificacio de l'amfitrió o amfitrions si no són propietaris.
  • Identificació dels hostes.
  • Identificació de la propietat: adreça completa, incloent-hi la referència del cadastre.
  • Nombre de dies que l'allotjament es destina a finalitats turístiques.
  • Import que ha rebut l'amfitrió.
  • Data d'inici de la reserva.

  Poden utilitzar les meves dades per a qualsevol altra finalitat?

  No. Airbnb només utilitzarà les teves dades per complir les nostres obligacions d'acord amb el Reial Decret espanyol en matèria de fiscalitat.

  No he rebut ingressos de l'allotjament. Es compartiran les meves dades amb l'Agència Tributària espanyola?

  Sí. El Decret fiscal espanyol ens obliga a compartir les dades de cada propietari d'un allotjament publicat a Airbnb en el territori espanyol que hagi rebut reserves durant l'any 2018. Si t'han identificat a Airbnb com a propietari d'un allotjament al territori espanyol, les teves dades es compartiran amb l'Agència Tributària espanyola encara que no hagis obtingut ingressos.

  8. Drets de protecció de dades

  Quina és la base legal per recopilar les meves dades?

  El Decret fiscal espanyol obliga legalment Airbnb a compartir les dades dels propietaris d'un allotjament que s'hagi anunciat a Airbnb en el territori espanyol i que hagi rebut reserves durant l'any 2018. Només recopilem les teves dades per complir les nostres obligacions d'acord amb el Reial Decret espanyol en matèria de fiscalitat.

  No tinc cap compte d'Airbnb. Com puc exercir els meus drets en referència a les dades personals en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)?

  Visita el nostre article del Centre d'ajuda sobre els drets en matèria de protecció de dades per obtenir més informació i utilitza els enllaços per posar-te en contacte amb nosaltres sobre com exercir els teus drets en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

  Tingues en compte que el primer pas serà que Airbnb verifiqui si disposa de dades teves o relacionades amb la teva propietat. Per tant, et demanarem el teu nom complet i el número de cadastre de l'allotjament que tens en propietat.

  Si ja disposem de les teves dades, avaluarem la sol·licitud.

  Si no les tenim, t'informarem per correu electrònic.

  Puc sol·licitar que s'eliminin les dades?

  Pots enviar una sol·licitud, però tingues en compte que les dades es compartiran igualment amb l'Agència Tributària espanyola, ja que és una obligació legal per a Airbnb.

  9. Més informació sobre la declaració tributària a Espanya

  És important que com amfitrió compleixis totes les lleis que s'apliquen al teu cas, com per exemple l'obligació fiscal de declarar els ingressos que guanyes a través d'Airbnb. Per ajudar-te en aquests sentit, ens hem associat amb una empresa de comptabilitat externa per oferir una guia fiscal gratuïta que cobreix la informació fiscal general d'Espanya (disponible en castellà/català/anglès).

  Has rebut l'ajuda que buscaves?