Salta
    Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

    Durant quant de temps guarda les dades personals Airbnb?

    Normalment, guardem les dades associades amb el compte d'usuari durant el temps que tens un compte d'Airbnb obert. Si tanquessis el compte, eliminaríem les teves dades personals, tal com estipula la Política de privacitat.

    Tot i això, hi ha algunes dades que pot ser que haguem de guardar durant més temps perquè la llei ho requereix o ho autoritza. Per exemple, estem obligats a guardar dades relacionades amb les transaccions de pagament durant uns quants anys o, també, a guardar algunes dades per a la detecció de fraus o per qüestions de seguretat.

    Has rebut l'ajuda que buscaves?