Salta
  Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  Què són les tarifes de servei d'Airbnb?

  Tingues en compte que aquest article no inclou les tarifes dels allotjaments Airbnb Luxe, que es gestionen per separat.

  Per tal que la plataforma d'Airbnb funcioni correctament i per poder cobrir els costos dels productes i els serveis que oferim, com per exemple el servei d'atenció al client les 24 hores, cobrem una tarifa de servei cada cop que es confirma una reserva.

  Tarifes per reservar un allotjament

  Tenim dos tipus de tarifa de servei diferents per reservar un allotjament: una tarifa compartida que paguen tant els amfitrions com els hostes i una tarifa només de l'amfitrió que només paga l'amfitrió.

  1. Tarifa compartida

  És el tipus de tarifa més habitual. La tarifa de servei es dedueix del cobrament de l'amfitrió i es cobra als hostes.

  Tarifa de servei de l'amfitrió

  La majoria dels amfitrions paguen una tarifa de servei del 3 %, però pot ser que els amfitrions  Airbnb Plus, els que tenen allotjaments a Itàlia i els que apliquen una Política de cancel·lació molt estricta paguin més. Aquesta tarifa es calcula a partir del subtotal de la reserva (el preu per nit més les despeses de neteja i la tarifa per hoste addicional, si escau, excloent-ne les tarifes d'Airbnb i els impostos) i es descompta automàticament de l'import que cobra l'amfitrió.

  Per consultar la tarifa de servei que es cobra per a una reserva en concret:

  1. Ves a l'Historial de transaccions.
  2. Al costat de la reserva que vulguis consultar, selecciona el codi de reserva.
  3. A Cobrament hi trobaràs la tarifa de servei d'Airbnb.

  Tarifa de servei de l'hoste

  Aquesta tarifa sol ser inferior al 14,2 % del subtotal de la reserva (és a dir, el preu per nit més les despeses de neteja i la tarifa per hoste addicional, si escau, excloent-ne les tarifes d'Airbnb i els impostos). La tarifa varia en funció de diversos factors relacionats amb la reserva i els hostes la poden consultar en qualsevol moment, com ara a la pàgina de pagament abans de fer la reserva.

  2. Tarifa només de l'amfitrió

  La tarifa de servei sencera es dedueix del cobrament de l'amfitrió, i els hostes no paguen cap tarifa de servei d'Airbnb.

  La tarifa només de l'amfitrió sol oscil·lar entre el 14 % i el 16 % i és obligatòria per als hotels i per a alguns amfitrions. També és obligatòria per als amfitrions que es connecten mitjançant un programari, llevat que aquests amfitrions tinguin la majoria dels allotjaments als Estats Units, el Canadà, les Bahames, Mèxic, l'Argentina, Taiwan o l'Uruguai. És possible que els amfitrions Airbnb Plus i els que apliquen una Política de cancel·lació molt estricta paguin més. La tarifa de servei que paguen els amfitrions per als allotjaments ubicats a la Xina continental és del 10 %.

  Tarifes per a experiències a Airbnb

  Tarifa de servei de l'amfitrió

  Els amfitrions que ofereixen experiències paguen una tarifa de servei del 20 %. Aquesta tarifa es calcula a partir del preu de l'experiència i es resta automàticament de l'import que cobra l'amfitrió. No cobrem aquesta tarifa en algunes experiències solidàries.

  Tarifa de servei de l'hoste

  Actualment no cobrem cap tarifa de servei de l'hoste en el cas de les experiències.

  Cobrament de l'IVA a les tarifes de servei

  En funció de la normativa de la jurisdicció pertinent, pot ser que apliquem l'IVA a la tarifa de servei de l'amfitrió i de l'hoste. Si s'aplica, l'IVA s'inclourà a l'import de la tarifa.

  Has rebut l'ajuda que buscaves?
  Articles relacionats