Salta
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Salta al contingut d'ajuda principal

Qui pot ser amfitrió d'Airbnb?

Pràcticament tothom pot ser amfitrió! De fet, registrar-se i publicar un anunci és gratuït. Els allotjaments disponibles a la pàgina web són tan diversos com els amfitrions que els ofereixen, per tant, podràs anunciar des d'un matalàs inflable en un apartament fins a una casa sencera, una habitació en un bed & breakfast o una pensió, una casa en un arbre enmig del bosc, un vaixell o, fins i tot, un castell encantat. Al següent enllaç t'oferim més informació sobre els tipus d'allotjaments que oferim perquè descobreixis la millor manera de descriure el teu allotjament.

L'espai que ofereixis al teu anunci pot trobar-se en gairebé qualsevol lloc del món: encara que intentem que el mercat d'Airbnb estigui obert al món sencer, hem de complir amb els reglaments internacionals que restringeixen l'ús de la nostra pàgina als residents de certs països.

Per què no puc utilitzar Airbnb des de la meva ubicació?

Airbnb ha de complir amb els reglaments internacionals que restringeixen l'ús de la pàgina als residents de certs països. Per aquest motiu, els nostres serveis no estan disponibles a Crimea, l’Iran, el Sudan, Síria i Corea del Nord.