Salta
Navega cap endavant per accedir als resultats suggerits

  Estratègia d'impostos al Regne Unit d'Airbnb

  Introducció

  Airbnb ("el Grup") compleix la legislació i els requisits fiscals de tots els territoris en què desenvolupa la seva activitat, incloent-hi el Regne Unit. Això implica el pagament dels imports adequats d'impostos en el moment que correspon, i també suposa la comunicació dels fets i circumstàncies pertinents a les autoritats fiscals, així com la sol·licitud de beneficis i incentius fiscals, de la manera prevista, quan siguin procedents.

  Airbnb es compromet a col·laborar amb els organismes governamentals en les jurisdiccions on els nostres amfitrions tenen la seva llar per garantir una recaptació fiscal justa.

  Així mateix, satisfem les nostres obligacions fiscals generals (incloent-hi l'impost sobre societats, l'IVA, l'impost sobre productes i serveis [GST, per les seves sigles en anglès], l'impost sobre les vendes i l'ús, així com altres tributs) de conformitat amb la normativa de cada jurisdicció i de cada país en què exercim la nostra activitat.

  Gestió de riscos fiscals i mecanismes de governança

  Aquesta estratègia fiscal aplicable al Regne Unit ha estat elaborada i aprovada per l'equip fiscal, el qual està supervisat pel personal de l'alta direcció, incloent-hi el responsable global en matèria fiscal.

  L'equip d'alts directius, inclòs el responsable global en matèria fiscal d'Airbnb, s'encarrega d'establir una cultura sòlida de gestió dels riscos fiscals, és responsable de la fiscalitat del Grup i supervisa els riscos fiscals que, al seu torn, compten amb la supervisió del Consell d'Administració. Els riscos fiscals i els mecanismes de governança garanteixen que totes les decisions en matèria tributària se sotmeten a revisió i aprovació per part de personal amb experiència i qualificacions suficients, que es compleixen totes les obligacions fiscals i que se sol·licita assessorament extern en cas necessari.

  Compromís de compliment

  En Airbnb, complim la legislació i els requisits fiscals de tots els territoris en què exercim la nostra activitat.

  El nostre objectiu és generar valor de forma sostenible proporcionant assistència a les nostres empreses per garantir que les seves activitats comercials estiguin organitzades, fent ús dels beneficis fiscals disponibles i assegurant el compliment de les lleis i els requisits fiscals en tots els territoris en què exercim la nostra activitat. Mitjançant aquestes accions, tenim en compte els interessos dels nostres grups d'interès i assegurem una interacció eficaç amb les autoritats fiscals, així com la transparència dels nostres assumptes fiscals. Les nostres obligacions fiscals estan subjectes a un marc de control de riscos molt ferma que protegeix al Grup dels riscos financers, operatius i relacionats amb la seva reputació.

  Al Regne Unit, per exemple, hem creat una pàgina per "Ser un amfitrió responsable" en la qual s'informa els amfitrions de les regles i normatives locals, incloent-hi les obligacions fiscals dels ingressos que obtenen allotjant hostes.

  <div>Planificació fiscal</div><div> El nostre enfocament relatiu a la planificació fiscal al Regne Unit es regeix pels principis fiscals d'Airbnb, que són els següents:</div>
  • Airbnb acata totes les lleis en general i paga els impostos que li corresponen.
  • <div> Airbnb avalua acuradament les implicacions fiscals de les seves activitats comercials i s'ocupa de les seves obligacions fiscals en el marc de les seves operacions comercials habituals.</div>
  • <div> Airbnb no contreu acords artificials o abusius per tal de reduir la seva responsabilitat fiscal al Regne Unit. Les nostres declaracions fiscals reflecteixen les activitats comercials que Airbnb ha dut a terme al Regne Unit.</div>
  • <div> Airbnb es compromet a assegurar-se que abona les quantitats correctes d'impostos a cada país en què exerceix la seva activitat comercial.</div>

  Nivell de risc fiscal acceptat

  <div> A causa de la magnitud de la nostra activitat i del volum de les nostres obligacions fiscals, resulta inevitable que sorgeixin riscos derivats de la interpretació de la legislació fiscal vigent en cada moment i dels nostres mecanismes de compliment. Ens esforcem activament per identificar, avaluar, gestionar i supervisar els riscos fiscals per assegurar que encaixen bé amb els principis de gestió dels riscos del Grup.</div><div> El Grup considera que els riscos fiscals poden ser de naturalesa financera, operativa o relacionada amb la seva reputació. Considerem el compliment de les nostres obligacions fiscals un element fonamental de la gestió dels riscos fiscals i vam optar per una política de baix risc fiscal.</div><div>Interacció amb les autoritats fiscals</div><div> Interaccionem amb les autoritats fiscals, incloent-hi el HMRC (l'administració fiscal i duanera del Regne Unit), amb honestedat, integritat, respecte, legitimitat i amb ànim de col·laborar.</div><div> El nostre objectiu és mantenir una relació professional i constructiva i comunicar-nos amb les autoritats fiscals de manera transparent, ja que reconeixem que la ràpida resolució dels riscos és beneficiosa per a totes les parts. Realitzem les nostres declaracions fiscals de la forma més clara possible i intentem plantejar els problemes importants de forma proactiva de manera que les autoritats fiscals puguin optimitzar els seus recursos. En certs casos, podem posar-nos en contacte amb les autoritats fiscals abans de dur a terme operacions concretes amb l'objectiu de confirmar l'aplicació adequada de la legislació fiscal.</div><div> El Grup considera de gran importància guardar bona relació amb les autoritats fiscals i està compromès a col·laborar amb elles amb transparència. Per això, el Grup adopta les següents mesures:</div>
  • Presentar totes les declaracions fiscals en temps oportú, incloent-hi suficients detalls com perquè el HMRC i altres autoritats fiscals puguin valorar amb precisió l'activitat comercial de l'empresa declarant;
  • <div> Assegurar-nos que totes les declaracions fiscals van acompanyades de la documentació justificativa corresponent, incloent-hi els registres d'auditoria i les aprovacions d'auditoria corresponents;</div>
  • <div> Calcular correctament i fer els pagaments adients dels impostos meritats;</div>
  • <div> Mantenir mecanismes de comptabilitat sòlids i precisos i complir amb les disposicions del director de Comptabilitat al Regne Unit, i</div>
  • <div> Assegurar-nos que els equips pertinents encarregats del compliment i involucrats en la supervisió dels processos fiscals compten amb els recursos i el suport adequats, i que es disposa del personal necessari per gestionar els problemes fiscals en temps oportú.</div>

  Aquest document relatiu a la nostra estratègia fiscal es publica d'acord amb l'article 161 i l'article 19, apartat 2, de l'annex 19 de la Llei de finances del Regne Unit del 2016.

  Has rebut l'ajuda que buscaves?