Salta
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Salta al contingut d'ajuda principal

Política contra la discriminació d'Airbnb: el nostre compromís amb la integració i el respecte

Airbnb és, per damunt de tot, una comunitat oberta que té com a objectiu unir persones de tot el món a través d'experiències compartides i valuoses. La nostra comunitat està formada per milions de viatgers i amfitrions de pràcticament tots els països del planeta i, per tant, és increïblement diversa, ja que reuneix persones amb cultures, valors i costums molt diferents.

La comunitat d’Airbnb té el ferm compromís de construir un món on persones amb tot tipus de bagatge cultural i personal se sentin benvingudes i respectades a tot arreu. Aquest compromís es basa en dos principis fonamentals que esperem que apliquin tant els nostres hostes com els nostres amfitrions: la integració i el respecte. Això permet que tots els membres de la nostra comunitat se sentin benvinguts a la plataforma d’Airbnb, independentment de qui siguin, d’on vinguin, quina sigui la seva religió o a qui estimin. A Airbnb som conscients que determinades jurisdiccions permeten, o fins i tot exigeixen, una distinció entre els individus basant-se en factors com la seva nacionalitat, sexe, estat civil o orientació sexual, i no demanem als amfitrions que infringeixin les lleis locals ni que actuïn de manera que pugui tenir conseqüències legals: a les jurisdiccions on hi hagi permisos o requisits d’aquesta naturalesa, Airbnb proporcionarà orientació addicional i adaptarà aquesta política contra la discriminació perquè els reflecteixi.

Tot i que no creiem que una sola empresa pugui aconseguir que hi hagi harmonia entre totes les persones, estem convençuts que la comunitat d’Airbnb pot fomentar l’empatia i la comprensió entre cultures, i estem disposats a fer tot el que puguem per eliminar els prejudicis il·legals, la discriminació i la intolerància de la nostra plataforma. Volem promoure una cultura a la nostra comunitat (incloent-hi els hostes i amfitrions, però també els possibles usuaris de la nostra plataforma) que vagi més enllà del mer compliment de les lleis que regulen aquests aspectes. Per aquest motiu, tots nosaltres, treballadors, amfitrions i hostes per igual, ens comprometem a llegir i respectar la política que s’explica a continuació, amb la finalitat d’enfortir la nostra comunitat i d’assegurar-nos que tothom pugui sentir-se benvingut i com a casa allà on vagi.

 • Integració: donem la benvinguda a tothom amb hospitalitat genuïna i una mentalitat oberta. Unir-se a Airbnb, tant com a hoste com per fer d’amfitrió, significa passar a formar part d’una comunitat integradora on els prejudicis, el racisme i l’odi no tenen cabuda. Els amfitrions tenen l'obligació de respectar totes les lleis aplicables que prohibeixin la discriminació per motius racials, religiosos, d’origen nacional o d’una altra naturalesa, i des d’Airbnb ens comprometem a anar més enllà del mer compliment dels requisits mínims que aquestes lleis estableixen.
 • Respecte: ens respectem els uns als altres en qualsevol situació. A Airbnb som conscients de les diferències que existeixen entre les legislacions locals i normes culturals dels països de tot el món, i esperem que els hostes i els amfitrions les compleixin i es comuniquin sempre amb respecte, encara que es trobin en una situació que no encaixi amb les seves creences o la seva educació. Els membres d’Airbnb aporten a la nostra comunitat una increïble diversitat de bagatges culturals i personals, creences i costums. En unir-los sota un mateix sostre, Airbnb fomenta la comprensió i el respecte per les característiques que tenen en comú tots els éssers humans, i ajuda a combatre els prejudicis basats en idees equivocades, la manca d’informació i els malentesos.

Directrius específiques per als amfitrions dels Estats Units i la Unió Europea

Com a norma general, ens familiaritzarem amb totes les lleis federals, estatals i locals que s’apliquin als habitatges i als serveis d’allotjament públic. Demanem als amfitrions que, si tenen cap dubte sobre quines són les seves obligacions pel que fa a la política contra la discriminació d’Airbnb descrita en aquest document, es posin en contacte amb el nostre servei d’atenció al client. Properament, Airbnb publicarà més directrius relacionades amb la política de no-discriminació per a altres jurisdiccions. Seguint aquests principis, els membres de la nostra comunitat d’amfitrions dels EUA i la UE es comprometen a respectar les normes següents a l'hora de fer d'hostes o amfitrions:

Raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a allotjar un hoste per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.
  • Modificar les condicions per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular per motius de raça, color de pell, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere o estat civil.

Identitat de gènere

Airbnb no determina la identitat de gènere dels seus usuaris. Considerem que el gènere d'una persona és aquell que identifica o estableix al seu perfil d’usuari.

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a llogar el seu espai a un hoste a causa del seu sexe, excepte si hi han de compartir espais comuns (com ara el bany, la cuina o les zones d’ús comú).
  • Modificar les condicions a causa del sexe de l’hoste, excepte si hi han de compartir espais comuns.
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular a causa del seu sexe, excepte si hi han de compartir espais comuns.
 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Oferir l’espai només als hostes del seu mateix sexe, si han de compartir-hi espais comuns.

Edat i situació familiar

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Modificar les condicions o rebutjar una reserva a causa de l’edat o la situació familiar de l’hoste, en cas d'estar prohibit per llei.
 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Proporcionar informació precisa i objectiva sobre les característiques (o manca de característiques) de l'espai que poden convertir l’allotjament en un lloc perillós o poc segur per als hostes de certa edat o famílies amb nens o nadons.
  • Informar al seu anunci sobre les restriccions de la comunitat on es troba l'espai (per exemple, l'allotjament de persones grans) que prohibeixen acollir hostes d’una certa edat o famílies amb nens o nadons.

Discapacitat

 • Els amfitrions d’Airbnb no poden:
  • Negar-se a allotjar un hoste perquè tingui o els sembli que tingui una discapacitat.
  • Modificar les condicions basant-se en el fet que l’hoste tingui una discapacitat.
  • Decidir unilateralment si un espai satisfà o no les necessitats d’un hoste discapacitat, en comptes de respectar la seva opinió.
  • Preguntar a un hoste si té cap discapacitat o per la seva gravetat, així com les mesures que pren per adaptar-s'hi. No obstant això, si un possible hoste esmenta la seva discapacitat, l’amfitrió pot, i de fet hauria de fer-ho, parlar amb l’hoste sobre si l’espai anunciat satisfà les seves necessitats.
  • Prohibir o limitar l’ús d’aparells de mobilitat.
  • Apujar la tarifa de lloguer o altres tarifes als hostes amb discapacitats, com ara les tarifes per animals de companyia en cas que l'hoste vagi amb un animal d'assistència a causa de la seva discapacitat (ja sigui un gos pigall o un animal de suport emocional).
  • Publicar anuncis o fer declaracions que discriminin els hostes o que indiquin preferència per un tipus d’hoste en particular en base a si té o no una discapacitat.
  • Negar-se a comunicar-se amb els hostes utilitzant un mitjà accessible, com ara un operador de telecomunicacions (amb les persones amb problemes auditius) o el correu electrònic (amb les persones amb problemes de visió que utilitzin lectors de pantalla).
  • Negar-se a fer adaptacions dins d'uns límits raonables, és a dir, no mostrar-se flexibles si els hostes amb discapacitat demanen petits canvis a les normes de la casa, com ara portar un animal d’assistència o disposar d’una plaça d’aparcament a prop de l’espai. Si un hoste fa alguna d'aquestes peticions, l’amfitrió haurà de parlar amb ell per tal d’arribar a un acord i assegurar-se que l’espai satisfaci les seves necessitats.
 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Proporcionar informació precisa i objectiva sobre l’accessibilitat (o manca d’accessibilitat) de l’espai perquè els hostes amb discapacitat puguin avaluar per si mateixos és adequat per a les seves necessitats específiques.

Preferències personals

 • Els amfitrions d’Airbnb poden:
  • Amb les excepcions indicades anteriorment, els amfitrions d’Airbnb poden negar-se a llogar el seu espai a un hoste per qualsevol motiu que no estigui prohibit per la llei. Per exemple, si no està prohibit per la llei, els amfitrions d’Airbnb poden negar-se a llogar el seu espai als hostes que fumin o que portin un animal de companyia.
  • Exigir als hostes que respectin les restriccions sobre el consum de certs aliments a l’espai (per exemple, si un amfitrió només prepara plats caixer o vegetarians a la seva cuina, pot exigir als seus hostes que respectin aquestes restriccions). L'amfitrió haurà d'especificar aquestes restriccions de forma clara a les seves normes de la casa.
  • Cap condició d’aquesta política impedeix que un amfitrió pugui rebutjar un hoste per qualsevol motiu que no estigui cobert per la legislació sobre els drets civils o que no estigui associat estretament amb una classe protegida. Per exemple, un amfitrió d’Airbnb pot rebutjar un hoste que vulgui fumar al seu espai, o limitar el nombre d’hostes que poden allotjar-s’hi.

Si es rebutja un hoste: els amfitrions han de tenir en compte que a ningú no li agrada que el rebutgin. Tot i que un amfitrió pot tenir motius legals, legítims i justificats per rebutjar un hoste potencial, aquesta situació pot fer que el membre de la nostra comunitat que ha estat rebutjat se senti marginat o exclòs. Per aquest motiu, els amfitrions haurien de fer tot el possible per acceptar hostes amb tot tipus de bagatges culturals i personals. Els amfitrions que rebutgen sistemàticament els possibles hostes d’una classe protegida els poden fer sentir exclosos, fins i tot si tenen motius legítims per rebutjar la seva sol·licitud, cosa que afecta de forma negativa la fortalesa de la nostra comunitat. Per aquest motiu, Airbnb pot suspendre la participació a la seva plataforma dels amfitrions que demostrin aquest tipus de comportament.

Directrius específiques per a amfitrions fora dels Estats Units i de la Unió Europea

Fora dels Estats Units i de la Unió Europea, alguns països o comunitats poden permetre, o fins i tot requerir, que es facin distincions a l'hora d'allotjar basant-se, per exemple, en l'estat civil, l'origen nacional, el gènere o l'orientació sexual, la qual cosa viola la nostra filosofia antidiscriminatòria. En aquests casos, no demanem als amfitrions que violin les lleis locals ni que acceptin hostes que poguessin suposar-los un risc d'arrest, danys físics a ells mateixos o a la seva propietat. Els amfitrions que viuen en aquestes regions han d'establir les restriccions que creguin oportunes per allotjar hostes al seu anunci perquè els futurs hostes puguin conèixer aquestes qüestions i Airbnb pot confirmar que aquestes accions són necessàries. A l'hora de comunicar aquestes restriccions, esperem que els amfitrions utilitzin un llenguatge clar, neutre i respectuós. Els insults i les difamacions no tenen cabuda a la nostra plataforma ni tampoc dins de la nostra comunitat.

Què passa si un amfitrió no compleix la nostra política sobre aquest tema?

Si un anunci en particular conté llenguatge contrari a aquesta política contra la discriminació, es demanarà al seu propietari que elimini aquest llenguatge i que confirmi que comprèn i que es compromet a complir aquesta política i els principis que la sostenen. A la seva discreció, Airbnb també pot emprendre les accions que consideri oportunes vers l’amfitrió i pot arribar fins i tot a suspendre la seva participació a la plataforma.

Si un amfitrió rebutja incorrectament els hostes d’una classe protegida, o si el llenguatge utilitzat demostra que les seves accions han estat motivades per factors prohibits per aquesta política, Airbnb emprendrà les accions que consideri necessàries per aplicar-la i podrà arribar fins i tot a suspendre la participació de l’amfitrió a la plataforma d’Airbnb.

A mesura que la comunitat d’Airbnb continuï creixent, ens anirem assegurant que les nostres polítiques i pràctiques s'adiguin amb el nostre objectiu fonamental: assegurar-nos que tant els hostes com els amfitrions se sentin benvinguts i respectats cada vegada que facin servir la nostra plataforma. És el mínim que podem esperar el públic, la nostra comunitat i nosaltres mateixos.