Salta
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Salta al contingut d'ajuda principal

Com es determina el preu d'una reserva?

El preu total d'una reserva a Airbnb es basa en el preu per nit establert per l'amfitrió, a més de l'import d'altres tarifes o costos fixats per l'amfitrió o per Airbnb. Això pot incloure:

  • Tarifa de servei d'Airbnb: tarifa de servei per als hostes que cobra Airbnb. Aquesta tarifa repercuteix en el bon funcionament d'Airbnb i permet oferir ajuda a la comunitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
  • Despeses de neteja: tarifa que cobren alguns amfitrions per cobrir el cost de la neteja del seu espai.
  • Tarifa per hoste addicional: tarifa que cobren alguns amfitrions quan el nombre d'hostes excedeix el límit establert a l'anunci.
  • Dipòsit de seguretat: pot ser que per fer certes reserves calgui un dipòsit de seguretat.Més informació sobre els dipòsits de seguretat.
  • Impost sobre el valor afegit (IVA, JCT i GST): impost que es cobra als hostes que viuen en uns països determinats.Més informació sobre l'IVA
  • Impostos locals: impostos que es cobren en funció de la ubicació de l'allotjament de l'amfitrió.Més informació sobre impostos locals

L'import se't cobra quan l'amfitrió accepta la sol·licitud de reserva o immediatament si fas servir la reserva immediata. Pots optar per dividir el cost total de la reserva en diversos pagaments si la reserva compleix uns criteris específics o per pagar l'import total en un sol pagament.