Descobreix algunes de les persones més brillants que han treballat a Airbnb.

Per gestionar el teu perfil al directori de talents, envia un missatge de correu electrònic a alumni-recruiting-support@airbnb.com.